Werk en uitkeringen

De gemeente kan u mogelijk helpen als u te weinig geld verdient met werken of een baan zoekt.

Werk vinden

Als u een (nieuwe) baan zoekt of wilt herintreden, dan kan UWV Werkbedrijf u helpen. Zij helpen ook met een re-integratietraject, stages, cursussen en werkervaringsplekken. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Lukt dat niet op eigen kracht, dan helpt de gemeente u graag.

Uitkeringen

Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent. Kijk voor informatie hierover bij Participatiewet: Aanvragen uitkering.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemer kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een Bbz-uitkering. Dat kan als u een bedrijf wil starten, als u wilt investeren of als uw bedrijf financiële problemen heeft. Met een Bbz-uitkering kunt in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien.

Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar

Jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Je moet eerst 4 weken actief zoeken naar werk of passende scholing. Daarna kom je mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering jongeren tot 27 jaar. Het is wel belangrijk dat je je zoekperiode laat registreren. Kijk voor informatie hierover bij Participatiewet: Aanvragen uitkering.

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Als u stopt met uw werk als zelfstandige kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Als u 50 jaar of ouder en bent u werkloos dan kunt u na uw WW- of WGA-uitkering mogelijk een IOAW-uitkering krijgen.

Participatiewet

De Participatiewet is er voor mensen die te weinig inkomen hebben om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien.

Uiterste inleverdata en betaaldata uitkering

Bekijk het Overzicht uiterste inleverdata en betaaldata uitkeringen.

Bijstandsnormen

Inkomstenvrijlating

Als u inkomsten uit werk krijgt en u heeft een bijstandsuitkering dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een inkomstenvrijlating.  

Laat geen geld liggen

De gemeente Uithoorn heeft verschillende regelingen die inwoners met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Kijk op: laat geen geld liggen.