Werk en uitkeringen

De gemeente kan u mogelijk helpen als u te weinig geld verdient met werken of een baan zoekt.

Werk vinden


Als u een (nieuwe) baan zoekt of wilt herintreden, dan kan UWV Werkbedrijf  u helpen. Zij helpen ook met een re-integratietraject, stages, cursussen en werkervaringsplekken. U moet er alles aan doen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Lukt dat niet op eigen kracht, dan helpt de gemeente u graag.

Uitkeringen


Een uitkering is bedoeld als tijdelijke overbrugging voor de periode dat u werkloos bent. Kijk voor informatie hierover bij Participatiewet: Aanvragen uitkering.

Uitstroompremie als ondersteuning naar werk

De gemeente ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering wanneer ze aan het werk gaan. Als u werkt en geen bijstandsuitkering meer ontvangt, stelt de gemeente een geldbedrag beschikbaar. Dit is de uitstroompremie. Deze uitstroompremie bestaat uit 2 delen van ieder € 375,-. Op Ondersteuning naar werk leest u of u in aanmerking komt voor deze uitstroompremie.

Bijstandsuitkering voor zelfstandigen (Bbz)

Als zelfstandig ondernemer kunt u in bepaalde gevallen een beroep doen op een Bbz-uitkering. Dat kan als u een bedrijf wil starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. Met een Bbz-uitkering kunt in uw eigen levensonderhoud blijven voorzien. Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een Bbz uitkering op Bijstand voor zelfstandigen aanvragen.

Bijstandsuitkering voor jongeren tot 27 jaar


Jonger dan 27 jaar en wil je een uitkering aanvragen? Je moet eerst 4 weken actief zoeken naar werk of passende scholing. Daarna kom je mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering jongeren tot 27 jaar. Het is wel belangrijk dat je je zoekperiode laat registreren. Kijk voor informatie hierover bij Participatiewet: Aanvragen uitkering.

Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Hieronder staan de meest belangrijke voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. 
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf en eventueel andere inkomsten zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 27.493 (bedrag in 2023). 
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 30.854 (bedrag  2023). De gemeente zal dit onderzoeken.
 • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.

Aanvragen IOAZ-uitkering

U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Nadat het IOAZ-recht is toegekend, moet uw bedrijf binnen maximaal 1,5 jaar opgeheven zijn. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald

Aanvragen

U kunt IOAZ aanvragen door contact op te nemen met de gemeente op nummer (0297) 513 111. Een klantmanager van de gemeente bekijkt samen met u of u mogelijk in aanmerking komt voor het aanvragen van IOAZ. Het kan zijn dat wij u daarvoor uitnodigen op het gemeentehuis voor een gesprek. 
Als u mogelijk in aanmerking komt, ontvangt u een formulier dat u kunt invullen. Dit stuurt u samen met bewijsstukken aan ons terug. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u ontvangt schriftelijk een besluit op uw aanvraag. 

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.

Hieronder staan de meest belangrijke voorwaarden: 

 • U bent geboren vóór 1 januari 1965. 
 • U bent na uw 50e jaar werkloos geworden. 
 • U heeft minimaal 4 maanden WW ontvangen.
 • U heeft onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
 • U heeft uw WW-duur volledig heeft ontvangen. 

Aanvragen

U kunt een IOAW uitkering aanvragen via de website Werk.nl (van UWV).
Wanneer u via werk.nl een uitkering heeft aangevraagd nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op. U kunt ook zelf telefonisch contact opnemen met het Sociaal Loket op nummer (0297) 513 111. Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur. Ook als u vragen heeft kunt u dit nummer bellen. 

Participatiewet


De Participatiewet is er voor mensen die te weinig inkomen hebben om in de noodzakelijke bestaanskosten te voorzien.

Uiterste inleverdata en betaaldata uitkering
Bijstandsnormen
Inkomstenvrijlating


Als u inkomsten uit werk krijgt en u heeft een bijstandsuitkering dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een inkomstenvrijlating.  

Laat geen geld liggen


De gemeente Uithoorn heeft verschillende regelingen die inwoners met een krappe beurs kunnen ondersteunen. Kijk op: laat geen geld liggen.