Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Uithoorn voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau B. Dit betreft de volledige website uithoorn.nl (zowel techniek als content).

Over het technische gedeelte van de website heeft Roxit Rx.Front - onze leverancier van de website - op 1 september 2022 een toegankelijkheidsonderzoek CMS versie 3.2.pdf laten uitvoeren. Over het contentgedeelte van de website wordt eind 2023 een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd.

Onderstaande toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 01-06-2021. Gemeente Uithoorn wil zo snel mogelijk voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 (WCAG 2.1) op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. Deze verklaring geldt voor de website: https://www.uithoorn.nl/.

Gemeente Uithoorn voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau C.

Status toegankelijkheidslabel van www.uithoorn.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Register toegankelijkheidsverklaringen

De toegankelijkheidsverklaringen voor de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Uithoorn vallen, staan op de pagina Register Toegankelijkheidsverklaringen op deze website.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

  • Automatische toetsen: We laten onze website dagelijks toetsen met behulp van Siteimprove;
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst of de informatie makkelijk vindbaar en te gebruiken is voor iedereen, vóór plaatsing op de website;
  • Regelmatig interne controle: Onze redactie controleert regelmatig of de informatie op de website door iedereen te gebruiken is;
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training gevolgd hoe de website door iedereen gebruikt kan worden.
  • Testresultaten: Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Uithoorn, 20 december 2020

Pdf’s

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u om welke reden dan geen toegang heeft tot de informatie die u zoekt, laat het ons dan weten via webredactie@duoplus.nl. Schrijf in uw mail in ieder geval het probleem op en vermeld de link naar de betreffende pagina.