Toegankelijkheidsverklaring

Bij de realisatie van de website besteedt gemeente Uithoorn veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het doel is alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze kan vinden, gebruiken en bekijken. Eén van de instrumenten om toegankelijkheid en bouwkwaliteit te bereiken, is de toegankelijkheidsverklaring. Deze toegankelijkheidsverklaring is gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

PDF bestanden 


De PDF bestanden die op de website worden aangeboden, kunt u openen met het programma Adobe Acrobat Reader: Download Adobe Acrobat Reader.

Specificatie

Pdf documenten moeten in een toegankelijke formaat worden opgeslagen, een formaat dat kan worden gelezen door software.

Oorzaak

De richtlijn stelt zeer hoge eisen aan pdf bestanden. Om pdf’s te maken die voldoen aan de eisen, is specifieke kennis en of tooling nodig. Veel van de PDF documenten worden echter extern aangeleverd, waardoor niet altijd voldaan kan worden aan deze richtlijn.

Gevolg

Gemeente Uithoorn meent afwijking van de norm voldoende te hebben opgelost.

Alternatieven

Als oplossing voor het probleem kiest gemeente Uithoorn er voor een set met minimale eisen te hanteren voor pdf's:

  1. Het format is PDF/A-1a of PDF/UA-1. 
  2. De tekst moet selecteerbaar en kopiëerbaar zijn.
  3. De pdf bevat geen gescande documenten.
  4. De pdf bevat geen persoonlijke gegevens.

Uitgezonderd: Extern aangeleverde documenten.

Maatregelen

Om het aantal minder toegankelijke documenten te beperken stelt de gemeente Uithoorn eisen aan nieuwe pdf’s. De pdf’s moeten minimaal voldoen aan de criteria onder 'Alternatieven'.

Toegankelijke PDF opvragen

Het kan zijn dat u nog een niet-toegankelijke PDF versie tegenkomt. U kunt op verzoek contact met ons opnemen via gemeente@uithoorn.nl en vragen om een toegankelijke versie van het betreffende document. Stuurt u in uw bericht de URL van de pagina mee waarop de PDF staat.

Meer informatie


Voor meer informatie over deze proclaimer kunt u contact opnemen met de afdeling Ondersteuning Team Communicatie via telefoonnummer (0297) - 513111.