Ondersteuning naar werk met uitstroompremie

De gemeente ondersteunt inwoners met een bijstandsuitkering wanneer zij aan het werk gaan. Als ze geen bijstandsuitkering meer ontvangen, stelt de gemeente een geldbedrag beschikbaar. Dit is de uitstroompremie. Deze uitstroompremie bestaat uit 2 delen van ieder € 375,-. 

Het eerste deel ontvangt u automatisch als uw bijstandsuitkering wordt beëindigd omdat u aan het werk bent gegaan. U hoeft hier dus niets voor te doen. Als u na 6 maanden nog steeds aan het werk bent, kunt u het tweede deel aanvragen via het Aanvraagformulier uitstroompremie tweede deel (pdf, 142 kB)

Voorwaarden eerste deel uitstroompremie
  • U heeft de afgelopen 12 maanden onafgebroken een bijstandsuitkering ontvangen;
  • U bent vanuit een uitkering (Participatiewet, Bbz. Ioaw of Ioaz) aan het werk gegaan;
  • U heeft een arbeidsovereenkomst voor minimaal 6 maanden ontvangen;
Voorwaarden tweede deel uitstroompremie
  • U vraagt het tweede deel van de uitstroompremie vanaf 6 maanden tot maximaal 1 jaar na beëindiging van uw bijstandsuitkering aan;
  • Op het moment van aanvragen werkt u en maakt u geen gebruik van een uitkering.

U ontvangt binnen 8 weken na aanvraag van het tweede deel van de uitstroompremie het besluit van de gemeente. 

Vragen?

Heeft u vragen over de uitstroompremie of wilt u het aanvraagformulier liever per post ontvangen? Mail uw vraag naar sociaal.loket@uithoorn.nl. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente: (0297) 51 31 11. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 10.30 uur.