Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. Ook moet u op de vastgestelde inleverdata uw salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. De inleverdata en de betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ, BBZ vindt u op deze pagina. Het vakantiegeld wordt op vrijdag 3 juni 2022 uitbetaald.

Betaaldata

In 2022 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data:

Maand

Uiterste inleverdatum

Overmaking uitkering op *

Januari dinsdag 25 januari donderdag 27 januari
Februari dinsdag 22 februari vrijdag 24 februari
Maart donderdag 24 maart dinsdag 29 maart
April maandag 25 april dinsdag 26 april
Mei dinsdag 24 mei vrijdag 27 mei
Juni vrijdag 24 juni dinsdag 28 juni
Juli maandag 25 juli woensdag 27 juli
Augustus donderdag 25 augustus maandag 29 augustus
September maandag 26 september  woensdag 28 september
Oktober dinsdag 25 oktober donderdag 27 oktober
November woensdag 23 november maandag 28 november
December maandag 19 december woensdag 21 december **
Januari 2023 dinsdag 24 januari vrijdag 27 januari

Toelichting bij tabel 

*) Op deze data stort de gemeente Uithoorn uw uitkering naar uw bank.

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

**) tussen de uitkering van december 2022 en januari 2023 zitten ruim 5 weken. 
De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten over de betreffende 
periode bekend zijn.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven

Voortaan geeft u wijzigingen in uw persoonlijke situatie zelf door via het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn 2022 (pdf, 88 kB). Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 

U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit via het formulier Melding vakantie (pdf, 109 kB) aan ons door. Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Inkomsten naast uw uitkering doorgeven 
 • Als u voor het eerst inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering, bent u verplicht dit binnen 5 werkdagen middels het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn aan ons door te geven.
 • Daarnaast moet u salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. U doet dit vóór de uiterste inleverdatum die u in de tabel hieronder vindt.
Hoe dient u het mutatieformulier in

U kunt het mutatieformulier (met bijlagen) en uw salaris- en uitkeringsspecificaties op verschillende manieren indienen:

 • Per post aan: Gemeentehuis Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn
 • In de brievenbus van het gemeentehuis van Uithoorn
 • Afgeven aan de balie van het gemeentehuis
 • Per mail naar gemeente@uithoorn.nl (voor het mutatieformulier), en 
 • Per mail naar sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl (voor de salaris- en uitkeringsspecificaties).

Uiterste inleverdatum

Als wij op de uiterste inleverdatum niet over uw loonstroken kunnen beschikken, heeft dit vertraging van 
de uitbetaling tot gevolg. 
Mocht u een periode NIET gewerkt hebben, stuur dan tijdig een mutatieformulier in, of stuur een mail 
naar de uitkeringsadministratie.

Contact

Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: (0297) 513 111, maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Uithoorn: sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl.