Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. Ook moet u op de vastgestelde inleverdata uw salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. De inleverdata en de betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ, BBZ vindt u op deze pagina. Het vakantiegeld zal waarschijnlijk in de week van 5 tot en met 9 juni uitbetaald worden.

Betaaldata

In 2023 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data.     

Data inleveren salaris- of uitkeringsspecificaties en uitbetaaldata uitkering 2023

Maand

Uiterste inleverdatum

Overmaking uitkering op *

Januari maandag 23 januari vrijdag 27 januari
Februari maandag 20 februari vrijdag 24 februari
Maart maandag 27 maart woensdag 29 maart
April vrijdag 21 april woensdag 26 april (dit is een dag eerder i.v.m. koningsdag op de 27e)
Mei woensdag 24 mei dinsdag 30 mei (i.v.m. 1e pinksterdag op maandag 29 mei)
Juni vrijdag 23 juni woensdag 28 juni
Juli maandag 24 juli vrijdag 28 juli
Augustus donderdag 24 augustus dinsdag 29 augustus
September maandag 25 september  donderdag 28 september
Oktober dinsdag 24 oktober vrijdag 27 oktober
November donderdag 23 november dinsdag 28 november
December maandag 18 december donderdag 21 december (eerder i.v.m. kerstdagen)**
Januari  woensdag 24 januari maandag 29 januari

Toelichting bij tabel Data inleveren salaris- of uitkeringsspecificaties en uitbetaaldata uitkering 2023: 

*) Op deze data stort de gemeente Uithoorn uw uitkering naar uw bank.

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

**) tussen de uitkering van december 2023 en januari 2024 zitten ruim 5 weken.
De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten over de betreffende 
periode bekend zijn.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven

Voortaan geeft u wijzigingen in uw persoonlijke situatie zelf door via het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn (pdf, 88 kB). Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 

U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit via het formulier Melding vakantie (pdf, 128 kB) aan ons door. Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Inkomsten naast uw uitkering doorgeven 
 • Als u voor het eerst inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering, bent u verplicht dit binnen 5 werkdagen middels het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn aan ons door te geven.
 • Daarnaast moet u salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. U doet dit vóór de uiterste inleverdatum die u in de tabel hieronder vindt.
Hoe dient u het mutatieformulier en de salaris- en uitkeringsspecificaties in

U kunt het mutatieformulier (met bijlagen) en uw salaris- en uitkeringsspecificaties op verschillende manieren indienen:

 • Per post aan: Gemeentehuis Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn
 • In de brievenbus van het gemeentehuis van Uithoorn
 • Afgeven aan de balie van het gemeentehuis
 • Per mail naar gemeente@uithoorn.nl (voor het mutatieformulier), en 
 • Per mail naar sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl (voor de salaris- en uitkeringsspecificaties).

Uiterste inleverdatum

Als wij op de uiterste inleverdatum niet over uw loonstroken kunnen beschikken, heeft dit vertraging van 
de uitbetaling tot gevolg. 
Mocht u een periode NIET gewerkt hebben, stuur dan tijdig een mutatieformulier in, of stuur een mail 
naar de uitkeringsadministratie.

Contact

Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: (0297) 513 111, maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Uithoorn: sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl.