Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. De uitkering wordt niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten (loonstroken/ UWV specificaties) over de betreffende periode bij ons ingeleverd zijn. De betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ en BBZ vindt u op deze pagina. Het vakantiegeld wordt in 2024 uitbetaald in week 23. Dit is van 3 t/m 7 juni 2024.

Betaaldata

In 2024 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data.     

Uitbetaaldata uitkering 2024

Maand

Overmaking uitkering op *

Januari  maandag 29 januari
Februari dinsdag 27 februari
Maart woensdag 27 maart
April vrijdag 26 april (dit is een dag eerder i.v.m. koningsdag op de 27e)
Mei woensdag 29 mei 
Juni donderdag 27 juni
Juli maandag 29 juli
Augustus donderdag 29 augustus
September vrijdag 27 september
Oktober dinsdag 29 oktober
November donderdag 28 november
December** vrijdag 20 december (eerder i.v.m. kerstdagen)**
Januari 2025** dinsdag 28 januari 2025

Toelichting bij tabel Uitbetaaldata uitkering 2024: 

*) Op deze data stort de gemeente Uithoorn uw uitkering naar uw bank.

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

**) tussen de uitkering van december 2024 en januari 2025 zitten ruim 5 weken.
De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten over de betreffende 
periode bekend zijn.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven

Voortaan geeft u wijzigingen in uw persoonlijke situatie zelf door via het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn (pdf, 88 kB). Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Melding verblijf in buitenland

U ontvangt een uitkering van de gemeente. U mag maximaal vier weken per jaar in het buitenland verblijven, maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit aan ons door via: Verblijf in buitenland met uitkering doorgeven.

Inkomsten naast uw uitkering doorgeven 
 • Als u voor het eerst inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering, bent u verplicht dit binnen 5 werkdagen middels het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn aan ons door te geven.
 • Daarnaast moet u salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. U doet dit vóór de uiterste inleverdatum die u in de tabel hieronder vindt.
Hoe dient u het mutatieformulier en de salaris- en uitkeringsspecificaties in

U kunt het mutatieformulier (met bijlagen) en uw salaris- en uitkeringsspecificaties op verschillende manieren indienen:

 • Per post aan: Gemeentehuis Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn
 • In de brievenbus van het gemeentehuis van Uithoorn
 • Afgeven aan de balie van het gemeentehuis
 • Per mail naar gemeente@uithoorn.nl (voor het mutatieformulier), en 
 • Per mail naar sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl (voor de salaris- en uitkeringsspecificaties).

Uiterste inleverdatum

Als wij op de uiterste inleverdatum niet over uw loonstroken kunnen beschikken, heeft dit vertraging van 
de uitbetaling tot gevolg. 
Mocht u een periode NIET gewerkt hebben, stuur dan tijdig een mutatieformulier in, of stuur een mail 
naar de uitkeringsadministratie.

Contact

Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: (0297) 513 111, maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur.
Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Uithoorn: sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl.