Inlever- en betaaldagen uitkeringen

Als u inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering moet u dit doorgeven. Ook moet u op de vastgestelde inleverdata uw salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. De inleverdata en de betaaldata van de uitkeringen Participatiewet, IOAW/ IOAZ, BBZ vindt u op deze pagina.

Betaaldata


In 2021 betalen wij uw uitkering op de onderstaande data:

Maand

Uiterste inleverdatum

Overmaking uitkering op *

Januari maandag 25 januari woensdag 27 januari
Februari maandag 22 februari woensdag 24 februari
Maart woensdag 24 maart maandag 29 maart
April maandag 26 april woensdag 28 april
Mei dinsdag 25 mei donderdag 27 mei
Juni donderdag 24 juni maandag 28 juni
Juli maandag 26 juli woensdag 28 juli
Augustus woensdag 25 augustus vrijdag 27 augustus
September vrijdag 24 september  dinsdag 28 september
Oktober dinsdag 26 oktober donderdag 28 oktober
November dinsdag 23 november vrijdag 26 november
December vrijdag 17 december dinsdag 21 december **
Januari 2022 dinsdag 25 januari donderdag 27 januari

Toelichting bij tabel 

*) Op deze data stort de gemeente Uithoorn uw uitkering naar uw bank.

 • Dit betekent nog niet dat u het geld direct op kunt nemen.
 • Houd er rekening mee dat de bank tijd nodig heeft om de uitkering bij te schrijven op uw rekening.
 • In de meeste gevallen staat uw uitkering dan de volgende dag, aan het eind van de middag, op uw rekening.
 • Vraag altijd eerst na bij uw bank of uw uitkering al is bijgeschreven.

**) tussen de uitkering van december 2021 en januari 2022 zitten ruim 5 weken 
De uitkeringen worden niet eerder uitbetaald dan dat alle te verrekenen inkomsten over de betreffende 
periode bekend zijn.

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeven


Voortaan geeft u wijzigingen in uw persoonlijke situatie zelf door via het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn mei 2020 (pdf, 99 kB). Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Melding vakantie (verblijf buiten de gemeente) 


U ontvangt een tijdelijke inkomensvoorziening van de gemeente. U mag op vakantie maar daarvoor gelden wel voorwaarden. Geef dit via het formulier Melding vakantie (pdf, 109 kB) aan ons door. Stuur dit formulier naar: sociaal.loket@uithoorn.nl.

Inkomsten naast uw uitkering doorgeven 

 • Als u voor het eerst inkomsten heeft naast uw bijstandsuitkering, bent u verplicht dit binnen 5 werkdagen middels het Mutatieformulier Participatiewet Uithoorn aan ons door te geven.
 • Daarnaast moet u salaris- of uitkeringsspecificaties bij ons inleveren. U doet dit vóór de uiterste inleverdatum die u in de tabel hieronder vindt.
Hoe dient u het mutatieformulier in


U kunt het mutatieformulier (met bijlagen) en uw salaris- en uitkeringsspecificaties op verschillende manieren indienen:

 • Per post aan: Gemeentehuis Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn
 • In de brievenbus van het gemeentehuis van Uithoorn
 • Afgeven aan de balie van het gemeentehuis
 • Per mail naar gemeente@uithoorn.nl (voor het mutatieformulier), en 
 • Per mail naar sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl (voor de salaris- en uitkeringsspecificaties).

Uiterste inleverdatum

Als wij op de uiterste inleverdatum niet over uw loonstroken kunnen beschikken, heeft dit vertraging van 
de uitbetaling tot gevolg. 
Mocht u een periode NIET gewerkt hebben, stuur dan tijdig een mutatieformulier in, of stuur een mail 
naar de uitkeringsadministratie.

Contact


Afdeling Sociale Voorzieningen: Telefoonnummer: 0297-513111, maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 10.30 uur en woensdag van 15.30 tot 20.00 uur.
Mailadres uitkeringsadministratie gemeente Uithoorn: sovo_uitkeringsadministratie@uithoorn.nl.