Inkomstenvrijlating

Als u inkomsten uit werk krijgt en u heeft een bijstandsuitkering dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een inkomstenvrijlating. U mag in dat geval een deel van de inkomsten uit werk houden. Hoeveel deze vrijlating bedraagt is bepaald in de reguliere inkomstenvrijlating en de aanvullende inkomstenvrijlating.

Aanvragen vrijlating inkomsten uit werk

De inkomstenvrijlating vraagt u aan bij uw klantmanager. U kijkt samen of u recht heeft op de vrijlating.

Reguliere inkomstenvrijlating

Als uw inkomen lager is dan uw bijstandsnorm en u bent 27 jaar of ouder, dan mag u 25% van uw inkomsten uit werk houden, met een maximum van € 264,00 per maand (tarief 2024). Dit noemen we vrijlating. Dus: als u in een maand netto € 100,- verdient met werken, mag u € 25,- houden. U geeft altijd uw hele loon op. De gemeente berekent de vrijlating. Deze vrijlating mag u maximaal zes maanden houden.

Aanvullende inkomstenvrijlating

Bent u een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder en is uw kind jonger dan 12 jaar dan mag u na die zes maanden nog 12,5% van uw loon houden, met een maximum van € 164,73 per maand (tarief 2024). U mag maximaal dertig maanden (2,5 jaar) gebruikmaken van deze vrijlating. U geeft altijd uw hele loon op. De gemeente berekent de vrijlating.

Voorwaarden aanvullende inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders:

  • U als alleenstaande ouder (of ongehuwde) heeft de volledige zorg voor een kind tot 12 jaar;
  • De periode van zes aaneengesloten maanden van de reguliere inkomstenvrijlating waarvoor u in aanmerking kwam, is verstreken en;
  • De aanvullende inkomstenvrijlating draagt bij aan uw deelname aan de arbeidsmarkt
Inkomstenvrijlating bij ziekte of handicap

Als u algemene bijstand ontvangt en door bijvoorbeeld ziekte of handicap geen volle werkweek kunt werken (u heeft een “medische urenbeperking”), dan mag u 15% van uw loon houden, met een maximum van € 167,07 per maand (tarief 2024). Deze vrijlating kent geen maximale termijn. Een combinatie met de andere vrijlatingen is niet mogelijk. U geeft altijd uw hele loon op. De gemeente berekent de vrijlating.