Subsidie, incidenteel en structureel

Organisaties in Uithoorn kunnen bij de gemeente twee soorten subsidie aanvragen: incidentele subsidie en structurele subsidie.

Logo DigiDSubsidie, incidenteel en structureel 

Logo eHerkenningSubsidie, incidenteel en structureel 

Incidentele subsidie

Subsidie ten behoeve van (bijzondere) incidentele projecten en/of activiteiten die niet horen tot de reguliere bezigheden van de aanvrager.

Structurele subsidie

Subsidie die per boekjaar aan een instelling wordt verstrekt en waarvan de activiteit op reguliere/structurele basis gedurende het jaar wordt uitgevoerd door de subsidieontvanger.

Beleidsregels

In de Beleidsregels voor subsidieaanvragen 2021 (pdf, 261 kB) en Beleidsregels subsidie 20202 (pdf, 367 kb) staat beschreven welke maatschappelijke effecten de gemeente wil realiseren en welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Voor informatie over het achterliggende subsidiebeleid van de gemeente bekijk de Algemene Subsidieverordening Uithoorn 2012 (pdf, 101 kB). De gemeente Uithoorn stelt subsidies beschikbaar voor de volgende thema’s:

  • Participatie
  • Ontmoeten
  • Veiligheid
  • Zelfredzaamheid
  • Bibliotheek
  • Opgroei- en opvoedondersteuning
  • Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
  • Segment A
  • Instandhouding van gemeentelijke monumenten
  • Gemeente Uithoorn 200 jaar

Verantwoorden

Na afloop van de activiteiten moet u in de meeste gevallen de subsidie verantwoorden. De gemeente stelt het subsidiebedrag na verantwoording definitief vast.