Instandhouding gemeentelijke monument “Schanskerk” (Schans 14)

Subsidiëring op basis van deze beleidsregel is gericht op het stimuleren van activiteiten en projecten die bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

Maatschappelijke effecten

  • De identiteit en historie van de gebieden komt terug in de inrichting (sociaal en cultureel verbinden (in de leefomgeving));
  • De schaarse ruimte wordt effectief benut (ontwikkelen van gebieden en locaties).

Doel

Om de eigenaar van het bestaande monument “Schanskerk” gelegen aan Schans 14 eenmalig tegemoet te komen in de kosten van renovatie van het monument.

Doelgroep

Eigenaar van het bestaande monument “Schanskerk” gelegen aan Schans 14.

Activiteiten

Aanwijzing van een pand tot gemeentelijk monument levert een titel op om aanspraak te maken op monumentensubsidies. Met een subsidieregeling geven we aan dat we inzicht
hebben dat de monumentale status van een pand soms extra kosten met zich meebrengt. In dit geval gaat het om een eenmalige subsidie ten behoeve van de grootschalige renovatie
van een monument.

Subsidieplafond

Het subsidieplafond is € 925.000,-. Het subsidieplafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.

Nadere Regels

Op deze beleidsregel zijn de Nadere Regels voor subsidiëring ten behoeve van de instandhouding van gemeentelijke monumenten van toepassing.