Bouwen

Als u een bouwwerk wilt (ver)bouwen heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning.

Wel of geen vergunning nodig

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, is afhankelijk van wat u wilt bouwen. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Vergunningvrij bouwen
  Sommige kleinere bouwwerken zijn vergunningvrij. Op het omgevingsloket kunt u checken of de bouwwerkzaamheden die u wilt uitvoeren, wel of niet vergunningplichtig zijn. Vergunningvrije bouwwerken moeten wel voldoen aan het bouwbesluit. De gemeente kan achteraf toetsen of de vergunningvrije bouwwerken voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit. 
  Lees meer over vergunningvrij bouwen en verbouwen op Rijksoverheid.nl
 2. Bouwen met een omgevingsvergunning
  Heeft u wel een omgevingsvergunning nodig dan kunt u via het omgevingsloket de aanvraag digitaal indienen. Voor het uploaden van bijlagen dient u rekening te houden dat er geen spaties in de bestandsnamen worden gebruikt.
Toetsing bouwplannen bij vergunningplichtig

Bij een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk toetst het bevoegd gezag uw bouwplannen aan:

 1. Het bestemmingsplan van de gemeente Uithoorn 
 2. De gemeentelijke bouwverordening 
 3. Alle eisen uit het Bouwbesluit 
 4. De welstandseisen van de gemeente Uithoorn 
Bibob-onderzoek 

De Wet Bibob is van toepassing als u een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt in deze situaties: 

 • Aanvragen met een bouwsom hoger dan € 250.000 (exclusief BTW)
 • Aanvragen met een bouwsom hoger dan € 150.000 (exclusief BTW) ten behoeve van:
  ○ een horecabedrijf zoals bedoeld in de Drank- en Horecawet,
  ○ een horecabedrijf, een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn

Kijk op Bibob-onderzoek voor meer informatie en Bibob-formulieren.  

PAS - stikstofdepositie

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De betekenis daarvan voor bouwprojecten in Uithoorn en De Kwakel hebben we op een rijtje gezet in een notitie PAS - stikstofdepositie.

Tarieven legesverordening 2024

Bekijk de Algemene legesverordening 2024 op Overheid.nl voor een overzicht van de leges 2024. 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden op werkdagen contact met ons opnemen op telefoonnummer (0297) 513 111.