Welstand

De gemeente heeft een onafhankelijke welstandscommissie die haar adviseert over de ingediende omgevingsvergunningen in welstandsplichtige gebieden die te maken hebben met bouwen.

Welstandnota

De welstandscommissie toetst de bouwplannen aan de hand van de welstandsnota Uithoorn. Deze welstandsnota Uithoorn uit 2014 (pdf, 19 kB) is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl. De welstandsnota regelt de basis voor de welstandszorg. Welstandsbeoordeling van bouwplannen kan nu alleen plaatsvinden op basis van de criteria die in de nota zijn vastgelegd. Deze criteria geven zo precies mogelijk aan, aan welke uiterlijke kenmerken een nieuw gebouw of een uitbreiding moet voldoen. Het welstandstoezicht wordt hiermee op een effectieve en controleerbare wijze ingericht.

Welstandsvergadering

De welstandscommissie komt in openbare vergaderingen om de week bijeen op maandag (een uitzondering voorbehouden) en begint om 8.30 uur. Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. De welstandcommissie bestaat uit 2 architectleden en 1 voorzitter. Bekijk het vergaderschema op de website van Welstandszorg Noord-Holland

Vergadering bijwonen

U kunt zich als geïnteresseerde aanmelden als u een vergadering wilt bijwonen op het gemeentehuis Diemen, D.J. Den Hartoglaan 1 te Diemen. Voor data, tijdstip, agenda en het aanvragen van spreektijd kunt u tijdens kantooruren informatie inwinnen onder telefoonnummer (0297) 513 111. Plantoelichter is de heer A. Saghir. 

Toelichten bouwplan

Wilt u uw bouwplan toelichten dan kunt u uiterlijk op de donderdag voor 12:00 uur (voor de welstandsvergadering van maandag) een afspraak maken. Na 12:00 uur kunt u geen afspraken meer maken. U kunt uiteraard wel de openbare welstandsvergadering bijwonen. U heeft alleen geen spreekrecht. Mocht de welstandscommissie toch behoefte hebben aan uitleg dan wordt u gevraagd om het bouwplan alsnog toe te lichten. 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de Welstandscommissie vindt u op de website van Welstandszorg Noord-Holland