Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan beschrijft welke ontwikkelingen in een bepaald gebied zijn toegestaan of juist verboden. Een bestemmingsplan is bindend voor bewoners, bedrijven en instellingen.

Wat staat er in een bestemmingsplan

Bestemmingsplannen hebben niet alleen regels over het gebruik van de grond maar ook over de maximale hoogte van bouwwerken. Mogen er bijvoorbeeld woningen gebouwd worden of winkels, horeca en bedrijven.

Digitaal inzien

De gemeente Uithoorn plaatst nieuwe (ontwerp) bestemmingsplannen direct op de website Ruimtelijke Plannen waar u ze kunt inzien. De gemeente actualiseert en digitaliseert deze bestemmingsplannen. Staan bestemmingsplannen hier nog niet bij of kunt u het opgegeven adres/object niet vinden, neem dan contact op met de gemeente via (0297) 513 111.

Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan

De gemeente kan een bestemmingsplan vaststellen, wijzigen of een omgevingsvergunning afgeven voor afwijking van het bestemmingsplan. U kunt daardoor schade lijden. Dit heet planschade. Misschien heeft u recht op een vergoeding. Bekijk hiervoor Vergoeding aanvragen voor schade door een bestemmingsplan.

Informatieplicht bij grondaankoop

Onderzoekplicht bij grondaankoop

Bij de verkoop van een pand of van een stuk grond heeft de verkoper een meldingsplicht. Maar tegelijk geldt voor de koper een onderzoeksplicht. Bij onenigheid kunt u zich als koper dus niet alleen beroepen op de informatie die de verkoper heeft gegeven. U moet ook zelf actief informatie inwinnen. 

Bestemmingsplannen en visies

Veel informatie staat op ruimtelijkeplannen.nl. De website vermeldt op perceelniveau de geldende bestemmingsplannen en vastgestelde visies, en welke (overheids)regels daaruit voortkomen voor het betreffende perceel. Op de site staan ook ontwerp-bestemmingsplannen gepubliceerd, die mogelijk leiden tot een veranderde bestemming. Verder biedt het Kadaster informatie over bijvoorbeeld perceelsgrenzen en eigendomsaktes: kadaster.nl.

De gemeente helpt

Kunt u niet alle informatie vinden of twijfelt u wat de gevonden informatie voor u betekent? De medewerkers van team Vergunningen, Toezicht en handhaving (VTH) helpen u graag verder. Stuur een mail aan gemeente@uithoorn.nl, met in de onderwerpregel “ter attentie van team VTH”. Of bel het algemene nummer van de gemeente: (0297) 513 111, bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.