Vakantie of verblijf in het buitenland met uitkering doorgeven

Ontvangt u een uitkering van de gemeente dan mag u maximaal 4 weken per jaar in het buitenland verblijven. Meld uiterlijk 4 weken van te voren dat u naar het buitenland gaat.

U kunt dit doen met onderstaande button:

Verblijf in het buitenland doorgeven 

Beschrijving

Met een bijstandsuitkering mag u maximaal 28 dagen per jaar in het buitenland verblijven. Bijvoorbeeld voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis. 
U kunt de dagen in 1 keer opnemen of verspreiden over het jaar. Tijdens uw verblijf in het buitenland krijgt u de uitkering doorbetaald. Verblijft u langer dan 28 dagen in het buitenland dan heeft u geen recht meer op een uitkering en kan uw uitkering stoppen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor verblijf in het buitenland met een uitkering zijn:

 • U mag maximaal 28 dagen per jaar naar het buitenland.
 • U  mag niet langer dan 28 dagen achter elkaar in het buitenland verblijven. 
 • U meldt het vooraf bij de gemeente. De gemeente moet u vooraf toestemming geven. 
 • U krijgt van de gemeente een brief waarin staat of u toestemming krijgt.
 • Uw verblijf in het buitenland mag uw kans op betaald werk, opleiding of re-integratietraject niet belemmeren. 
 • Bespreek altijd vooraf met uw klantmanager re-integratie, trajectaanbieder en/of werkgever of verblijf in het buitenland mogelijk is. 
Verblijf buiten Uithoorn maar wel in Nederland

In principe mag u ergens anders in Nederland verblijven dan in de gemeente Uithoorn. Bij verblijf ergens anders in Nederland lopen uw sollicita¬tieverplichting, opleidings- en/of re-integratieafspraken door. Uw verblijf buiten de gemeente mag uw kans op betaald werk, opleiding of re-integratietraject niet belemmeren. Als dit uw kans hierop wel kan belemmeren, moet u dit doorgeven aan uw klantmanager. Bij een verblijf langer dan 3 weken buiten de gemeente moet u dit altijd doorgeven aan uw klantmanager.

De gemeente gaat er vanuit dat u tijdelijk buiten de gemeente verblijft en u uw woonruimte in Uithoorn niet opgeeft. Is dit wel het geval en gaat u verhuizen? Dan geeft u dit aan de gemeente door.

AVG

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan. 

De belangrijkste regels zijn: 

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens. 
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft. 
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. 
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.  
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.  
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is. 
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:  
  - welke gegevens de gemeente over u heeft 
  - waarvoor deze gegevens nodig zijn 
  - wat er met uw gegevens gebeurt. 

Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.