De afvalpas komt eraan

Eind juni 2024 ontvangen alle inwoners van de gemeente Uithoorn een afvalpas. De gemeente Uithoorn wil hiermee meer grip krijgen op de hoeveelheid restafval. Deze afvalpas is vanaf 1 juli nodig om de ondergrondse restafvalcontainers te openen en om toegang te krijgen tot het Scheidingsdepot.

U heeft hierover een flyer ontvangen met de meestgestelde vragen en antwoorden. Kijk voor meer informatie op: afvalpas

Als inwoner betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing. De gemeente betaalt met dit geld het inzamelen en verwerken van afval en grondstoffen. Dankzij de pas kunnen alleen eigen inwoners, die afvalstoffenheffing betalen, restafval inleveren. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om per 1 januari 2025 een recycletarief in te voeren.

Vanaf 1 januari 2025 betaalt u per keer dat u uw afvalpas bij de ondergrondse restafvalcontainer aanbiedt of per keer dat u uw restafval minicontainer wordt geleegd. De afvalstoffenheffing wordt dan opgesplitst in een vast tarief en een tarief per aanbieding.

De uitleg hierover vindt u op: uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl, agendapunt 8. Het besluit tot betaling per aanbieding van restafval en de stemming daarover op: uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl/, agendapunt P.3. Eind oktober neemt de raad besluiten over alles rondom de tarieven en heffing.

U kunt het aanbod van uw restafval vanaf 1 juli volgen in een ‘bewonersportaal’. Daar ontvangt u nog informatie over. Kijk eens op milieucentraal.nl voor tips om goed afval te scheiden.

Door afval te voorkomen en goed te scheiden, verminderen we de hoeveelheid restafval en hebben we minder nieuwe grondstoffen nodig. Dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Andere partijen zoals inwoners van buiten de gemeente en/of ondernemers, die geen afvalstoffenheffing betalen, hebben straks geen toegang meer. 

U ontvangt eind juni een bewaareditie van onze afvalkrant. In deze bewaareditie staat alle informatie over de afvalpas.