Nieuws

 • Raadsvergadering 27 juni 2024

  19 juni 2024

  Op donderdag 27 juni vergadert de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur.

 • Energietoeslag aan te vragen tot 1 juli

  19 juni 2024

  Veel gezinnen hebben moeite met de hoge energiekosten. Daarom heeft de gemeente Uithoorn besloten de energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen te verlengen. Behoort u tot deze groep, dan kunt u de eenmalige toeslag van € 800 tot 1 juli 2024 aanvragen.

 • Oog voor veiligheid én zorg bij financieel misbruik ouderen

  18 juni 2024

  Zaterdag 15 juni was de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. In onze regio ging de aandacht vooral uit naar financieel misbruik van ouderen. Bij de bestrijding van deze en andere vormen van ouderenmishandeling richt gemeente Uithoorn zich op twee aspecten: preventie en zorg.

 • Burendag 2024: “Buurtendag” en “Sport- en cultuurfestival”

  18 juni 2024

  Op zaterdag 28 september is het nationale Burendag, een initiatief van Douwe Egberts om de samenhorigheid in de buurt te vergroten. De gemeente Uithoorn maakt dit evenement wat groter door van alles te organiseren, zoals ‘Buurtendag’ en het “Sport- en cultuurfestival”. Voor Buurtendag is aanmelden verplicht en is vanaf nu mogelijk. Lees verder hoe u dit kunt doen.

 • Drukte verwacht bij aanvraag paspoort of ID-kaart

  Verloopt uw paspoort of identiteitskaart dit jaar? Wacht dan niet tot het laatste moment met het aanvragen van een nieuw document. De gemeente voorziet namelijk drukte bij Burgerzaken.

 • De afvalpas komt eraan

  13 juni 2024

  Eind juni 2024 ontvangen alle inwoners van de gemeente Uithoorn een afvalpas. De gemeente Uithoorn wil hiermee meer grip krijgen op de hoeveelheid restafval. Deze afvalpas is vanaf 1 juli nodig om de ondergrondse restafvalcontainers te openen en om toegang te krijgen tot het Scheidingsdepot.

 • Kleding weggooien, niet in de restafvalcontainer

  11 juni 2024

  Afval in een verkeerde container doen, heeft grote gevolgen. Want als er te veel 'fout' afval in een vuilniswagen zit, wordt de gehele lading afgekeurd. Het eindstation is dan de oven van een afvalverbrandingsinstallatie. Dat is niet alleen heel kostbaar, maar ook nog eens ontzettend vervuilend.

 • Resultaten bekend participatieproces herinrichting centrumpleinen in Uithoorn

  11 juni 2024

  De gemeente gaat het Amstelplein en het Gemeentehuisplein opnieuw in richten. Voor elk plein zijn twee basisontwerpen met varianten gemaakt. Bij de keuze voor de ontwerpen zijn de wensen en behoeften van bewoners en ondernemers heel belangrijk. De gemeente heeft de ontwerpen daarom eerst besproken met een aantal ondernemers en bewoners uit de klankbordgroep om hun wensen te vernemen. De ontwerpen zijn waar dat kon gebaseerd op deze wensen.

 • Definitieve uitslag Europees Parlement 2024

  Op donderdag 6 juni hebben 10.457 kiesgerechtigden hun uitgebracht stem in Uithoorn voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Het opkomstpercentage van deze verkiezing was 47%.

 • Vrij spreekuur geldzaken in winkelcentrum Zijdelwaard

  04 juni 2024

  Op donderdag 6 juni was het eerste “spreekuur geldzaken” in winkelcentrum Zijdelwaard. Van 14.00 – 16.00 uur stond de deur van het Info- en Adviespunt open voor iedereen die zich zorgen maakt over vaste lasten, betalingsachterstanden of (dreigende) schulden. Het spreekuur geldzaken is gratis en een afspraak is niet nodig. Het spreekuur is onderdeel van een pilot die doorloopt tot eind oktober.