Wmo

We willen allemaal langer thuis blijven wonen in onze vertrouwde omgeving. Ook als we ouder worden of een beperking hebben of krijgen. Ondanks inzet van vrienden, familie, buren etcetera lukt het niet iedereen om dit te organiseren. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dan mogelijk een oplossing.

Contact met Sociaal Loket


Heeft u vragen of wilt u ondersteuning aanvragen? Neem dan contact op met een medewerker van het Sociaal Loket via sociaal.loket@uithoorn.nl
Ook kunt u telefonisch een afspraak maken of uw vraag stellen, via (0297) 513 111 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur.

Op dit moment kunt u niet langskomen zonder afspraak i.v.m. de coronamaatregelen. In gezondheidscentrum de Waterlinie (Koningin Máximalaan 30, Uithoorn) is ook een gemeentelijk informatiepunt waar u zonder afspraak terecht kunt. Dit informatiepunt is geopend op maandag- en dinsdagochtend van 08.30 tot 12.00 uur. 

Melding


Als u een aanvraag bij het Sociaal Loket van Uithoorn heeft gedaan voor ondersteuning op grond van de Wmo, dan noemen we dit een melding. Een familielid of hulpverlener kan dit trouwens ook namens u doen. 
Op Uithoornhelpt.nl kunt u lezen hoe het verder gaat met uw melding.