Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is er voor mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelf het huishouden te doen en niet (voldoende) hulp krijgen van familie, buren of kennissen. Wij bekijken samen met u hoe huishoudelijke verzorging geboden kan worden.

Recht op hulp bij het huishouden


U heeft recht op hulp bij het huishouden:

  • Beperkingen hebt waardoor u geen huishoudelijke taken kunt verrichten
  • Er niemand binnen uw huishouden is die de taken over kan nemen. U hebt dus géén recht op deze hulp als er binnen uw huishouden een gezonde partner of meerderjarige huisgenoot is die de huishoudelijke taken over kan nemen.
Natura en persoonsgebonden budget


Als u voor hulp bij het huishouden in aanmerking komt dan kunt u op twee manieren hulp krijgen:

  • Hulp bij het huishouden in natura: u kunt kiezen tussen gecontracteerde zorgaanbieders.
  • Met een persoonsgebonden budget (PGB); u regelt zelf de hulp en krijgt maandelijks een bedrag waarmee u de hulp betaalt. De hoogte van het bedrag is gekoppeld aan uw indicatie. In dit geval bent u zelf werkgever en moet u een overzichtelijke administratie bijhouden voor het aantal uren hulp dat u ontvangt.
Eigen bijdrage


Voor hulp bij het huishouden geldt een eigen bijdrage Wmo. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en het aantal uren hulp dat u ontvangt.

Gemeente Uithoorn verlaagt eigen bijdrage voor toelage hulp bij het huishouden


Gemeenten in Nederland hebben vanuit het Rijk extra geld gekregen voor de hulp bij het huishouden. De gemeente Uithoorn heeft besloten om dit geld in te zetten voor twee groepen inwoners.

  • Inwoners die een indicatie hebben voor hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  • Mantelzorgers die mantelzorg verlenen aan personen die een voorziening hebben op grond van de Wmo.

De tegemoetkoming in de eigen bijdrage wordt “Diensten Thuis” genoemd. Met Diensten Thuis kunnen extra uren hulp bij het huishouden worden ingezet. Bijvoorbeeld voor het doen van boodschappen (eventueel onder begeleiding), een grote schoonmaak of de wasverzorging.

Mensen die in aanmerking komen kunnen zelf met een zorgaanbieder afspraken maken over de inzet van de Diensten Thuis. De kosten van de HHT Diensten Thuis bedragen € 5,00 per uur zorg (was voorheen € 10,00). De gemeente Uithoorn draagt daar € 17,50 per uur aan bij (dit was € 12,50). De verschuldigde eigen bijdrage moet rechtstreeks worden betaald aan de zorgaanbieder.

Voor meer informatie neem contact op met:

 Administratieve ondersteuning PGB
Zorgaanbieders


Bij hulp bij het huishouden in natura kunt u kiezen tussen vijf gecontracteerde zorgaanbieders:

Meer informatie en advies 

Wilt u meer weten over de hulp die u kunt krijgen voor uw huishouden? En hoe u die hulp aanvraagt? Bel het Sociaal Loket, tel. 0297- 513 111; elke werkdag van 9.00 tot 10.30 uur.

Of neem contact op met het Informatie- en Adviespunt van Uithoorn voor Elkaar, via 0297-303044, of per mail via info@uithoornvoorelkaar.nu. Kijk voor de openingstijden op de website van Uithoorn voor Elkaar