Klacht indienen

Dien een klacht in als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de gemeente Uithoorn. Dat kunt u doen via DigiD of per post.

U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als:

 • U vindt dat u het antwoord, de oplossing of een product niet op tijd heeft gekregen of
 • U niet tevreden bent over de kwaliteit van het antwoord, de oplossing of het product of
 • U niet correct bent behandeld door een medewerker.

Klacht over de gemeente indienen

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een eerste bericht
 • Na uiterlijk 6 weken geeft de gemeente een inhoudelijke reactie

Klacht per post indienen

Stuur een brief met uw klacht naar:

Gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16, 1423 AJ Uithoorn.

Als u een klacht indient via DigiD of per post stuur dan de volgende gegevens mee:

 • De datum
 • De locatie
 • Eventueel de naam van de betreffende medewerker of afdeling

Deze gegevens heeft de gemeente nodig om de klacht goed te kunnen behandelen.

Nationale ombudsman

Als u het niet eens bent met de beslissing van het college van burgemeester en wethouders, kunt u hulp krijgen van de Nationale Ombudsman. Het postadres is: Postbus 93122, 2509 AC Den Haag. 

U moet de Nationale Ombudsman daarvoor binnen een jaar nadat uw klacht door de gemeente is afgehandeld benaderen. Dat kan schriftelijk, digitaal of telefonisch. Als u twijfelt over een verzoek tot behandeling bij de Nationale Ombudsman, bel dan het (gratis) telefoonnummer 0800 - 335 55 55, of kijk op de website van de Nationale ombudsman.

Kijk voor meer informatie over bezwaar indienen en melding doen ook op onze site:

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De gemeente vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor het afhandelen van uw aanvraag of melding. De gemeente vraagt niet om andere gegevens.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag, melding of voor iets wat daar direct mee te maken heeft.
 • De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.
 • De gemeente zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens veilig zijn.
 • Alleen mensen die uw gegevens nodig hebben voor hun werk kunnen ze bekijken.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u:
  • welke gegevens de gemeente over u heeft
  • waarvoor deze gegevens nodig zijn
  • wat er met uw gegevens gebeurt.
 • Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u de gemeente vragen om ze te corrigeren.