Standplaatsvergunning aanvragen

Wilt u een stand langs de weg zetten om spullen te verkopen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

Logo DigiDStandplaats aanvragen 

Logo eHerkenningstandplaats aanvragen 

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld 

Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt wilt, kijkt u bij Marktstandplaats aanvragen.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om een standplaatsvergunning:

 • Voor maximaal 2 dagen; € 188,85
 • Voor maximaal 2 dagen per week, voor een onbepaalde tijd: € 273,25

(Tarieven 2020).

Voor het innemen van een standplaats is precariobelasting verschuldigd op grond van de Verordening precariobelasting 2020.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297-513111

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U stuurt de gemeente een verklaring van het soort, de omvang en het doel van de activiteit.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.