Marktstandplaats aanvragen

Wilt u een standplaats op de markt? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Als u een eenmalige of vaste standplaats op de markt wilt hebben, heeft u een vergunning nodig. De gemeente controleert of er plaats beschikbaar is en of u in aanmerking komt voor de vergunning. Mogelijk plaatst de gemeente u op een wachtlijst.

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning als aangegeven in artikel 5 van de marktverordening Uithoorn,  € 32,70 (tarief 2020)

Het marktgeld bedraagt voor het innemen van een

a. dagplaats: voor elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter € 2,45;

b. vaste plaats: voor elke langs de wegzijde gemeten strekkende meter

1. € 9,55 per maand;

2. € 26,55 per kwartaal;

3. € 95,95 per kalenderjaar.

 

Verordening marktgelden 2020

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297 - 513111.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Zo vraagt u een vergunning voor een marktstandplaats aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • een recent bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister)
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • of u een eenmalige of vaste standplaats wilt hebben
  • wat u gaat verkopen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.