Jeugd en veiligheid

Jongeren kunnen in groepen of individueel voor overlast zorgen. De gemeente voert regelmatig overleg met instanties als de politie, Centrum voor Jeugd en Gezin en jongerenwerk.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het is belangrijk om jongeren, bewoners en ondernemers met elkaar in contact te brengen en hun problemen bespreekbaar te maken. De gemeente doet er alles aan om jongeren in beeld te krijgen die de veiligheid voor zichzelf of de omgeving op het spel zetten. Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) kan de juiste begeleiding bieden.

Melden van jeugdoverlast

U kunt jeugdoverlast melden via meldingen openbare ruimte. Om u zo goed mogelijk te helpen is het belangrijk dat u ook informatie geeft over:

  • Aantal jongeren die overlast geven, geschatte leeftijd, meisjes/jongens, etc.
  • Beschrijving van de locatie
  • Is er sprake van vervuiling, herrie, intimideren etc.
  • Op welke tijdstippen, dagen.
  • ​Welke melders geven het signaal af en welke acties zijn al ondernomen.
Integraal veiligheidsbeleid

De gemeente Uithoorn kiest voor een integrale aanpak, zodat alle deelgebieden in juiste samenhang aan bod komen. Door in te zetten op maatwerk, regie en borging, wordt inzichtelijk gemaakt waar de prioriteiten liggen en aansluiting gevonden bij de veiligheidsproblematiek van Uithoorn.