Alcohol en veilig uitgaan

Aan uitgaan en grotere evenementen zijn risico’s verbonden. Door goede samenwerking tussen hulpdiensten, particulieren, organisatoren van evenementen, horecaondernemers en detailhandel kunnen er gezamenlijk afspraken worden gemaakt om risico's en overlast te beperken.

Alcoholverbodsgebieden

Alcoholgebruik in de openbare ruimte kan voor overlast zorgen. Om deze overlast te voorkomen en om beter tegen de overlast op te kunnen treden zijn er gebieden aangewezen in Uithoorn waar een alcoholverbod voor geldt. Sinds 2020 geldt er al een alcoholverbod voor de locaties Centrum (Oude Dorp), Skatepark Meerwijk en het stiltemonument. Hieraan worden per 15 december 2022 de gebieden: winkelcentrum Zijdelwaard, park de Groen Rode Scheg en het busstation toegevoegd.

Wanneer men in één van deze aangewezen gebieden alcohol nuttigt of een geopende fles of verpakking bij zich draagt, dan kan die persoon op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Uithoorn een boete krijgen. Het alcoholverbod geldt overdag en ’s nachts alleen in de openbare ruimte en niet op een terras bij een horecagelegenheid in het gebied met een alcoholverbod. De aangewezen gebieden worden gemonitord en meegenomen in controles door politie en handhaving. 

De exacte locaties staan aangegeven met borden. De kaarten van de locaties kunt u zien bij kaarten van de locaties hieronder.

Kaarten van de locaties

Gebieden:

Centrum (Oude Dorp)
Afbeelding: Centrum (Oude Dorp)

Gebied alcoholverbod Skatepark Meerwijk
Afbeelding: Skatepark Meerwijk

Het Stiltemonument
Afbeelding: Het Stiltemonument

Winkelcentrum Zijdelwaard en park de Groen Rode Scheg
Afbeelding: Winkelcentrum Zijdelwaard en park de Groen Rode Scheg

Het busstation
Afbeelding: Het busstation

Overlast melden

Ernstige overlast door alcoholgebruik kunt u melden via het algemene nummer van de politie: 0900 8844. Bij acute dreiging belt u met 112. U kunt ook een melding over openbare ruimte indienen bij de gemeente. 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) laat aan de hand van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) een stappenplan zien, om de veiligheid te verbeteren in het uitgaansgebied.