Aanpak van ondermijning

Criminelen maken vaak misbruik van de legale wereld, zoals bedrijven en overheidsinstanties. Dat doen ze om hun illegale activiteiten te verbergen. Bijvoorbeeld door winkels, bedrijfspanden, cafés, woningen en auto’s te gebruiken voor witwassen, drugshandel, illegale prostitutie, wietplantages of het opslaan van wapens. Dat heet ondermijning. Om ondermijning succesvol te bestrijden hebben we ook uw hulp nodig.

Als u in uw buurt signalen ziet van ondermijning, bel dan de politie op 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem (M.) op 0800-7000 (in noodsituaties moet u altijd 112 bellen). Ook kunt u uw melding online doen:

Meld Misdaad Anoniem online

U blijft altijd anoniem bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Dit is zelfs belangrijker dan het oplossen van een zaak. Kijk voor meer informatie hierover op meldmisdaadanoniem.nl.

Ondermijning herkennen 

De gemeente werkt samen met politie, justitie en andere veiligheidspartners aan de aanpak van ondermijning. U, als inwoner of ondernemer, kunt ons hierbij helpen, omdat u beter zicht heeft op wat er in uw (woon/werk)omgeving gebeurt. Hieronder leest u de verschillende soorten ondermijning en hoe u de signalen ervan kunt herkennen.  

Drugshandel 
 • drugsafval op straat (sealpacks, zakjes, vloeitjes, rietjes, ampullen et cetera)
 • aanloop van gebruikers en dealers op een bepaalde locatie
 • aanloop op vreemde tijdstippen
 • veel bezoekers die korte tijd blijven 
 • auto’s met inzittende(n) die steeds langsrijden of langdurig parkeren
 • overlast van personen (zoals bijvoorbeeld personen die onder invloed zijn)
Hennepteelt en drugslaboratoria
 • pand lijkt onbewoond/ongebruikt
 • deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen lijkt te zijn
 • ramen aan de binnenkant beslagen/of afgeplakt
 • amandelachtige of acetongeur (drugslab)
 • in- en uitladen bouwmaterialen bij pand op vreemde tijdstippen
 • onregelmatige stroom (flikkerend)
 • gezoem van afzuigapparatuur
 • veel beveiligingscamera’s, alarminstallaties en/ of waakhond
Mensenhandel/(arbeids)uitbuiting

Hieronder wordt ook verstaan: het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang. Met als doel deze persoon uit te buiten.

 • extreem veel mensen in een (kleine) woning
 • eigen legitimatiebewijs niet in bezit hebben
 • geen Nederlands of Engels kunnen spreken
 • geen vrijheid hebben (bv. buiten werktijden opgesloten zitten in een huis)
 • eigen woon- en werkadres (in Nederland) niet kennen
 • personeel dat mogelijk overnacht in of boven de zaak
 • vervoer van en naar het werk 
 • slechte werk- en/of woonomstandigheden
 • boetes krijgen voor allerlei zaken (bijvoorbeeld te laat zijn, kamer niet netjes)
 • verplichte inhoudingen van salaris voor huur, eten, et cetera.
Illegale prostitutie
 • aanwezigheid van schaars geklede vrouw(en) in omgeving waar dit niet thuis lijkt te horen (bv. kapsalon of industrieterrein)
 • opvallende jeugdige (mogelijk minderjarige) die seksuele diensten aanbiedt
 • activiteiten wanneer je dit niet verwacht, zoals avonduren en weekend (lange werkdagen)
 • veel aanloop van (onbekende) mannen die aanbellen
 • mannen die rondhangen (bewaken, cruisen, geld ophalen)
 • woning wordt niet gebruikt als woonruimte (leven vanuit koffer)
Malafide (horeca) bedrijven

Dit verwijst naar gedrag dat opzettelijk schadelijk, bedrieglijk of frauduleus is.

 • onduidelijke activiteiten (bijvoorbeeld achterin de (winkel) ruimte)
 • regelmatige wisseling van eigenaar (vaak wisseling van naambordjes of helemaal geen naam)
 • onduidelijk wie of waar de baas of leidinggevende is
 • afwijkende openingstijden/vaak gesloten
 • alleen mogelijkheid tot contant betalen, hier kunnen lenen (contant)
 • weinig tot geen klanten
 • vreemde locatie voor de branche
 • opvallend weinig, of juist veel personeel
 • geen website en/of telefoonnummer van bedrijf aanwezig
Vastgoedfraude

Huizen, bedrijfspanden, winkels of fabrieken inclusief de bijbehorende grond). 

 • ABC transacties (een pand verkocht door A, via tussenpersoon B aan C. Er kan sprake zijn van fraude als de koopsom sterk van elkaar verschilt)
 • financiering zonder hypotheek
 • machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
 • misbruik van vastgoed (bijvoorbeeld hennepteelt/drugslaboratorium, onderverhuur, illegale kamerverhuur)
 • natuurlijk persoon als hypotheekverstrekker
 • onduidelijke financiering

Als eigenaar van een pand of loods bent u altijd verantwoordelijk voor uw eigendommen en de schade welke hieruit voort kan komen als criminelen uw pand of loods huren. 

Wij hebben een voorbeeld basis huurovereenkomst voor een bedrijfspand opgesteld. Dit kan u helpen bij het maken van een huurovereenkomst voor uw huurder van uw pand/loods/eigendom. Hiermee kunt u veel voorkomende risico’s mogelijk beperken.

Wilt u deze basis huurovereenkomst (pdf, 519 kB) in pdf opvragen, dan kan dat  via webredactie@duoplus.nl.

Week van de Veiligheid

De campagne de Week van de Veiligheid richt zich op ondernemers en haar medewerkers, waarin verschillende vormen van veiligheid onder de aandacht worden gebracht. Denk aan: cybercrime, het voorkomen van overvallen, het tegengaan van winkelcriminaliteit, enzovoort. Dit alles met het uiteindelijke doel ondernemers en haar medewerkers weerbaar te maken en daarmee Nederland veiliger te krijgen.

De Week van de Veiligheid vindt jaarlijks plaats in week 41 en kan niet bestaan zonder de kracht van samenwerkende partijen. Zo wordt er jaarlijks samengewerkt met branchepartijen, ministeries, gemeenten, politie en vele (individuele) ondernemers.

Welke preventie(acties) sluiten aan bij uw onderneming

Wilt u dat wij hierin met u meedenken in wat de (gratis) mogelijkheden kunnen zijn? Het moeten wel preventieacties/mogelijkheden zijn waarbij duidelijk voorkoming van criminele invloeden van buitenaf van toepassing is. Denk hierbij aan cybercrime, ondermijning, agressietraining et cetera. Er kan dan een verwijzing bijstaan van de jaarprogramma’s of website van het Platform Veilig Ondernemen (PVO).

Wij dienen uw verzoek in juni/juli te ontvangen om tijdig subsidie te kunnen aanvragen. U kunt dit als ondernemer aanvragen via gemeente@uithoorn.nl o.v.v. contactpersoon Veilig Ondernemen. Graag een contactpersoon en telefoonnummer vermelden waarop hij/zij teruggebeld kan worden.