Voorbeeld basis huurcontract bedrijfspand

Op deze pagina vindt u een basisvoorbeeld van een huurcontract voor een bedrijfspand. Let op: dit is slechts een voorbeeld van een huurovereenkomst/huurcontract. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Het is belangrijk dat u juridisch advies inwint, zodat het contract volledig voldoet aan de wet- en regelgeving in uw specifieke situatie.

Dit huurcontract (contractnaam vermelden) wordt op deze datum (ingangsdatum vermelden), aangegaan tussen:

VERHUURDER:

 • Naam verhuurder:
 • Adres verhuurder:
 • Telefoonnummer verhuurder:
 • E-mailadres verhuurder:

en

HUURDER:

 • Naam huurder:
 • Bedrijfsnaam huurder (indien van toepassing):
 • Adres huurder:
 • Telefoonnummer huurder:
 • E-mailadres huurder:

1. Huurperiode

De huurperiode begint op (ingangsdatum vermelden) en eindigt op (einddatum). Beide partijen kunnen de huurovereenkomst verlengen na schriftelijke overeenstemming.

2. Huurprijs en betaling 

De huurder betaalt een maandelijkse huurprijs van (bedrag) op de (datum) van elke maand. Betaling dient te geschieden via (betaalmethode). Het is niet mogelijk de maandelijkse huur contant te betalen. Bij niet-tijdige  betaling is de huurder  aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten.

3. Gebruik van het bedrijfspand 

De huurder zal het bedrijfspand uitsluitend gebruiken voor (noem hier de specifieke bedrijfsdoeleinden). Het is de huurder verboden het pand te gebruiken voor illegale activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot de teelt van hennep of andere verboden substanties. Bij constatering van illegale activiteiten zal de huurovereenkomst per direct worden ontbonden en moet de huurder het pand verlaten.

Ook is onderverhuur niet toegestaan.

4. Verbouwingen of aanpassingen aan gebouw en/of installaties

Verbouwingen of aanpassingen aan het gebouw en/of installaties zijn niet toegestaan. Bij constatering hiervan worden herstelkosten bij de huurder in rekening gebracht. 

5. Energie voor het te huren bedrijfspand 

Bij ondertekening van dit contract is afgesproken met de huurder dat deze zelf een contract voor het gehuurde bedrijfspand moet afsluiten bij het energiebedrijf. Dit energiecontract moet op naam worden gezet van de huurder welke een kopie van dit energiecontract aan de verhuurder dient te overleggen. De datum voor ingang van dit energiecontract zal gelijk zijn met de ingangsdatum van de huur van dit pand. Bij oplevering zal er gezamenlijk een notitie worden gemaakt van de laatste meterstanden.

6. Sleutelbeheer van het pand 

Hierin geeft u aan welke afspraken worden gemaakt m.b.t. het sleutelbeheer van het pand. Het aantal sleutels dat wordt overlegd, de afspraken die worden gemaakt m.b.t. het bijmaken van sleutels en wijziging van sloten

7. Inspectie en toegang 

De verhuurder behoudt zich het recht voor om het bedrijfspand te inspecteren (bijvoorbeeld om de drie maanden) na voorafgaande kennisgeving aan de huurder. Dit omvat het recht om het pand te inspecteren op illegale activiteiten.

8. Gebruiks- en veiligheidsinstructies voor de huurder  

Hierin legt u vast waarvoor de huurder het pand mag gebruiken.

9. Boeteclausule

Indien de huurder schuldig bevonden wordt aan illegale activiteiten in het bedrijfspand, stemt de huurder ermee in een boete te betalen van (noem hierin het boetebedrag). Deze boete is naast eventuele andere juridische stappen die de verhuurder kan ondernemen. 

10. Beëindiging van de huur 

De verhuurder behoudt zich het recht voor om het huurcontract onmiddellijk te beëindigen als de huurder betrokken is bij illegale activiteiten in het bedrijfspand. 

Extra informatie

 • Zorg dat u uw huurder vertrouwt! Als er in uw pand criminele activiteiten plaatsvinden, loopt u risico op financiële schade of mogelijk ook strafrechtelijke vervolging. Zorg dat de huurovereenkomst is getekend door beide partijen (huurder/verhuurder) vóórdat de huurder het pand betrekt! 
 • Betaalmethode: accepteer geen contante betalingen of betalingen van een andere partij dan de verhuurder! Criminelen betalen graag contant met het geld dat zij hebben verdiend met criminele activiteiten.
 • Borgsom: zorg dat de huurder een borgsom betaalt (niet contant!) van drie maanden huur voordat hij het pand betreedt.
 • Verhuurder: regel de verhuur met de huurder zelf!
 • Zorg voor meerdere persoonlijke ontmoetingen met de huurder voordat u het huurcontract afsluit en leg contact- en persoonsgegevens vast.
 • Vraag om een origineel en geldig legitimatiebewijs en controleer dit op echtheid.
 • Maak zelf een kopie van het identiteitsbewijs.
 • Vraag de huurder om een verklaring omtrent gedrag (VOG).
 • Vraag een uittreksel (origineel Handelsregisteruittreksel) van de onderneming van uw huurder op bij de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Controleer of de persoon die wil huren namens het bedrijf een huurovereenkomst mag aangaan.
 • U kunt ook de verhuur van uw pand door een makelaar laten verzorgen. Geef dan duidelijk aan wat u van de makelaar verwacht. Ook met betrekking tot het toezicht en gebruik van het pand. Besef wel dat u (eigenaar) altijd verantwoordelijk blijft, ook als u uw pand via een makelaar verhuurt.

Tips om te voorkomen dat uw pand misbruikt wordt voor criminele activiteiten

 • Strafrechtelijke vervolging; u moet aantonen dat u als verhuurder niets te verwijten valt. Lukt dit niet, dan loopt u het risico op strafrechtelijke vervolging (strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf).
 • Financiële schade; criminelen gaan niet voorzichtig met uw eigendommen om. Zo kan een drugslab uw pand flink beschadigen! Denk hierbij aan brand- en waterschade, doorgebroken muren, et cetera. De schade kan dan voor u in de tienduizenden euro’s lopen en wordt niet door de verzekering vergoed!
 • Santies; de gemeente kan straffen opleggen. Denk hierbij aan het sluiten van uw pand en boetes. Het sluiten van uw pand heeft dan mogelijk ook invloed op uw bedrijfsvoering en eventueel personeel.
 • Geldlening verliezen; uw hypotheekverstrekker kan uw hypotheek of geldlening opzeggen omdat u uw pand laat gebruiken voor zaken waar het niet voor bedoeld is. Dit kan leiden tot gedwongen verkoop van uw bedrijfspand.
 • Kosten vergoeden; u kunt verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten van illegaal afgetapt stroom door de energiemaatschappij. Dit is slechts een basisvoorbeeld van een huurovereenkomst/huurcontract. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat het contract volledig voldoet aan de wet- en regelgeving in uw specifieke situatie. Daarom is het van belang om het energiecontract door de huurder te laten regelen en ook op zijn/haar naam te laten zetten. 
 • Reputatieschade; doordat uw bedrijf betrokken is geweest bij illegale activiteiten tast dit de goede naam van uw onderneming aan. Dit kan ervoor zorgen dat klanten geen zaken meer willen doen met uw bedrijf.
 • Kans op chantage en rechtsvervolging; als u weet wat voor activiteiten uw criminele huurders uitvoeren, bent u medeplichting. De criminelen kunnen dit goed gebruiken om u te chanteren en zorgen er dan voor dat u niet makkelijk uit het criminele circuit kunt komen.

Toezicht houden

Controleer uw pand regelmatig en let op de volgende zaken:

 • Kijk of er overdag bedrijfsactiviteiten zijn in het pand.
 • Rijd ook in de avonduren langs uw pand.
 • Informeer eens bij buren over het gebruik van uw pand.
 • Controleer regelmatig de buitenkant van uw pand.
 • Controleer op bedrijfsuitingen op het pand en het terrein (logo, bedrijfsauto met logo, brievenbus et cetera). Deze zijn bij een legale bedrijfsvoering meestal aanwezig.
 • Let op vreemde goederen op het terrein die niet passen bij het type bedrijf.
 • Bevat de afvalcontainer ook het afval dat past bij de activiteiten van het bedrijf?
 • Controleer of er geen extra sloten zijn geplaatst waardoor u het pand niet meer kunt bezoeken.
 • Zijn er bovenmatig veel camera’s geplaatst die niet bij dit type bedrijfsvoering passen?
 • Is er aangebouwd of verbouwd zonder dat er met u is overlegd? (belangrijk om dit ook in het contract mee te nemen). Dit kan wijzen op illegale bedrijfsactiviteiten die voor u als verhuurder niet zichtbaar zijn.
 • Nieuwe ontluchtingskanalen die zonder toestemming op het dak zijn geplaatst kunnen wijzen op een illegale hennepteelt of op de productie van synthetische drugs.

Inspectie binnenkant van uw bedrijfspand

 • Neem ook mee in uw huurcontract dat u altijd toegang moet houden en krijgen op uw bedrijfspand.
 • Zijn alle ruimtes toegankelijk voor u? Wees alert als u bepaalde ruimtes niet mag bezoeken of als men daar de sleutels niet van heeft.
 • Zijn de activiteiten passend bij dit bedrijf?
 • Komt de inventaris overeen met het type bedrijf?

Meld Misdaad Anoniem

Vermoedt u dat er criminele activiteiten plaatsvinden in uw pand? Dan kunt u dit anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.