Masterplan Dorpscentrum

Het centrum van Uithoorn ligt prachtig aan de Amstel. Deze ligging kan nog veel beter benut worden. In 2010 stelde de gemeenteraad hiervoor het MasterplanDorpscentrumUithoorn (pdf, 13,7 mB) vast. 
De Prinses Irenebrug blijft bestaan en bezoekers kunnen via de brug het centrum in- en uitrijden. De oeververbinding valt onder deelproject Amstelplein/Dorpscentrum.

We onderscheiden de volgende projecten:

Meer informatie