Schansgebied

Het Masterplan Dorpscentrum ziet De Schans en het Oude Dorp als de historische kern. Belangrijk zijn het herstel van de historische structuur aan de Schans en de vormgeving van de overgang van centrum naar woonwijk Meerwijk. In het Schansgebied is ruimte voor nieuwe bebouwing.

Uitgangspunt is het continueren van de kleinschalige bebouwing passend bij het historisch karakter. Wonen wordt gemengd met ambachtelijke functies en horeca. In het participatietraject met bewoners en ondernemers is een Stedenbouwkundig programma van eisen opgesteld. Dit plan uit 2012 is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl. De uitvoering hiervan is afhankelijk van de ontwikkeling van de Schanskerk. Eigenaar van deze kerk is het bisdom dat de kerk wil verkopen. 

Huisjes de Schans