Gladheidsbestrijding

Tijdens de wintermaanden zorgt de gemeente voor de gladheidsbestrijding. U leest hier wanneer de gemeente strooit bij gladheid, wat de strooiroutes zijn en ook wat u zelf kunt doen.

Wanneer wordt er gestrooid

Er wordt in drie gevallen gestrooid:

  1. preventief - als gladheid vooraf wordt voorspeld;
  2. vooraf bij alarmering - als gladheid plotseling ontstaat. De alarmering kan komen van Meteo Consult, politie, eigen waarneming en/of inwoners;
  3. tijdens extreme situaties - bij zeer zware sneeuwval, ijzel, etc. In het laatste geval betekent dit dat gladheid tenminste 3 dagen of langer duurt. Ook tijdens sneeuw of ijzel wordt meer gestrooid. Dit wordt per situatie op maat afgestemd.

Waar strooit de gemeente

De gemeente strooit op de hoofdwegen en -fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen, wegen en (fiets)paden naar openbare voorzieningen. Bekijk de informatie over de actuele strooiroutes.

Bij aanhoudende gladheid worden extra mensen ingezet om moeilijke plekken die buiten de strooiroutes liggen, begaanbaar te maken. Dat gaat in eerste instantie om het maatschappelijke belang zoals woon- en zorgcentra en bushaltes.

Hoe strooit de gemeente?

De gemeente strooit preventief op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes op basis van gladheidverwachting, dus nog voordat het daadwerkelijk glad is. Op deze manier beperkt de gemeente Uithoorn zoveel mogelijk de overlast in tijden van vorst en sneeuw.

Wanneer de gemeente op basis van de weersverwachtingen gladheid voorziet, gaan de strooiwagens uren van te voren de weg op. Het zout wordt op de weg aangebracht door strooiers op vrachtauto’s en tractoren. Het zout wordt nat op de weg gestrooid. Dit heeft als voordeel, dat het zout niet van het wegdek afwaait en het wegdek krijgt nauwelijks de kans om te bevriezen. Nat zout heeft een direct dooiende werking. Tot in de loop van de volgende ochtend en soms nog langer zijn de wegen goed en veilig begaanbaar.

Wat doet de gemeente bij extreem weer?

Bij extreem weer worden alleen de belangrijkste doorgaande wegen gestrooid. Hiermee kan het verkeer nog enigszins doorstromen.

Let op: bij zware sneeuwval (dit is onder andere bij code rood) worden de routes wel aangepast. De gemeente heeft dan onvoldoende mensen en materieel om de volledige routes sneeuwvrij te houden. Het betekent wel dat er straten buiten het reguliere strooigebied vallen. Dit is ook in het beleid van de gemeente Uithoorn opgenomen.

Niet alle wegen of fietspaden zijn gestrooid / geveegd

Bij sneeuw en ijzel rijden de machines dag en nacht om de hele route begaanbaar te houden. Het aantal kilometers fietspad in Uithoorn en De Kwakel is groot, daarom duurt het wel enige tijd voordat fietspaden en wegen worden gestrooid of geveegd. Alleen de wegen die in de route zitten.

Meer weten?

Kijk bij veel gestelde vragen over gladheid voor uitgebreide informatie en tips over gladheid en strooien.
Wilt u meer weten over het beleidsplan en/of actieplan over gladheidsbestrijding, bel met (0297) 513 111. De documenten worden u dan gemaild.