Nieuws

  • Zoekgebieden voor zon- en windenergie RES regio aangepast

    Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in de regio (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Dat gebeurde in de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. In Uithoorn zal een nieuw zoekgebied worden toegevoegd aan de RES op initiatief van de lokale ondernemers uit de glastuinbouw: Kernglastuinbouw. De gemeenten, waterschappen en de provincie besluiten komende maanden of dit zoekgebied een plaats krijgt in de RES.