Riolering en wateroverlast

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering in de openbare ruimte. Ook is zij verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater.

Gemeentelijk rioleringsbeleid

De gemeente doet dit om:

  • De volksgezondheid te beschermen;
  • Het oppervlaktewater en de bodem schoon te houden;
  • Wateroverlast te voorkomen.

Wat hier allemaal voor nodig is en welke doelen de gemeente wil bereiken, is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn 2018-2022 (GRP) (pdf) en in Achtergronden Gemeentelijk Rioleringsplan Uithoorn 2018-2022 (GRP) (pdf). Deze documenten zijn op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl.

Wie is verantwoordelijk voor de riolering

De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering in de openbare ruimte. Huiseigenaren zijn op hun eigen terrein zelf verantwoordelijk voor de riolering. Er is een punt waar de gemeente de verantwoordelijkheid voor het afvalwater weer overneemt. Dit punt is meestal een ontstoppingsstuk op de erfgrens (met een ontstoppingsstuk kan het riool worden ontstopt of geïnspecteerd). Als u nog geen rioolaansluiting heeft, kunt u deze aanvragen op Rioolaansluiting aanvragen. Hier kunt u ook een nieuwe rioolaansluiting voor uw woning of bedrijf aanvragen.

Wat te doen bij wateroverlast

Een eigenaar van een woning en/of grondperceel is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van een (te) hoge of lage grondwaterstand. De gemeente is verantwoordelijk voor de grondwaterstand in openbaar gebied. Wanneer er sprake is van grondwateroverlast of u heeft hier vragen over, dan kunt u dit bij ons melden. De gemeente kan dan optreden als regisseur bij het zoeken naar oplossingen. De gemeente neemt alleen maatregelen tegen grondwateroverlast als dit doeltreffend én in de openbare ruimte is.

Heeft u (regen-)wateroverlast en denkt u dat dit veroorzaakt wordt door een probleem in de gemeentelijke riolering of openbare ruimte? Dan kunt u dit bij ons melden. Controleer graag voor u een melding doet eerst of uw eigen hemelwaterafvoer (en eventueel die van uw buurman) nog goed functioneert.

Wat mag wel en niet door het riool

Wanneer u iets door de gootsteen of door de wc spoelt, komt dit in het riool terecht. Maar u kunt niet zomaar alles wegspoelen via het riool. Het riool is alleen bedoeld voor het wegspoelen van uw ontlasting, toiletpapier en afvalwater van wasmachine, douche, handen wassen en uw vieze vaat. 
Meer over wat wel en niet in het riool mag leest u op Nietinhetriool.nl. Ook vindt u hier nuttige tips om verstoppingen en milieuvervuiling te voorkomen.

Rioolheffing

Iedereen die is aangesloten op het riool of op een andere manier gebruik maakt van de gemeentelijke rioleringsvoorzieningen betaalt rioolheffing aan de gemeente. Hier leest u meer over op Gemeentebelastingen Amstelland.nl. De gemeente gebruikt het geld van de rioolheffing voor het inzamelen en transporteren van afval- en hemelwater en voor het uitvoeren van haar grondwaterzorgplicht. 
De komende tijd moet riolering op diverse plekken worden vervangen. Ook neemt de gemeente diverse maatregelen om nu en in de toekomst regenwateroverlast te voorkomen. Deze extra kosten veroorzaken een stijging van de rioolheffing.

Iedereen die is aangesloten op het riool betaalt naast de rioolheffing ook zuiveringsheffing aan het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Het waterschap gebruikt het geld van de zuiveringsheffing voor het zuiveren van het afvalwater.

Maak uw tuin geschikt voor de toekomst

Wateroverlast ontstaat niet alleen door verstopping van het riool maar ook omdat het vaker en harder regent. U kunt als bewoner zelf ook een bijdrage leveren aan de gevolgen van klimaatverandering. Dat, en enkele tips en ideeën, zoals goede alternatieven voor tegels in uw tuin, kunt u lezen op Handboek voor de watervriendelijke tuin.nl

Meer informatie

Als u vragen heeft, neem dan contact op met de afdeling Buurt via (0297) 513 111 of via gemeente@uithoorn.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘riolering’ of ‘wateroverlast’.