Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland biedt een praktische oplossing om uw kind te laten sporten of te laten meedoen aan culturele activiteiten. Het fonds geeft een jaarlijkse bijdrage voor sport of cultuur.

Bijdrage

Deze bijdrage kan worden gebruikt voor contributie/lesgeld, sportkleding, maar ook bijvoorbeeld voor zwemles voor het A + B diploma. Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland betaalt het geld direct aan de (sport)vereniging en de sportwinkel. U hoeft het geld dus niet voor te schieten.

Voorwaarden

Het fonds is bedoeld voor gezinnen met een inkomen tot 125% van bijstandsnorm. Lees hiervoor: Spelregels Jeugdfonds Sport & Cultuur Uithoorn.

Aanvraag

Een intermediair kan een aanvraag voor een kind indienen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Intermediairs zijn professionals die betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van het kind. Dat kan bijvoorbeeld een leerkracht, jeugdhulpverlener, maatschappelijk werker, jongerenwerker of buurtsportcoach zijn. Alleen een intermediair kan een aanvraag indienen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland bepaalt of de aanvraag wordt goedgekeurd. Intermediairs hebben daarnaast de taak te kijken of het kind meedoet aan de activiteiten en hoe dat verloopt.