Computerregeling

Een gezin met kinderen kan maximaal € 490,- per kind krijgen voor de aanschaf van een computer en de bijbehorende attributen. De kinderen moeten in Uithoorn wonen en 11 tot en met 17 jaar zijn.

Bijstandsnorm

De computerregeling is bedoeld voor ouders uit de gemeente Uithoorn met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm*. 
De bijdrage wordt hooguit eenmaal per 5 jaar per kind verstrekt.

*De hoogte van de bijstandsnorm hangt af van de grootte van het gezin. Vraag het aan het Sociaal Loket of zoek het zelf op internet, kijk hiervoor op: Financiële check - Gemeente Uithoorn.

Hoe werkt het

Declaratiefonds kinderen

Wanneer u voor het declaratiefonds in aanmerking komt dan betalen wij het hele bedrag in één keer aan u uit. U dient vervolgens het ontvangen bedrag in 2024 te besteden aan activiteiten voor uw kinderen. De bonnen en facturen moet u bewaren tot en met 31 december 2024. Wij kunnen een steekproef doen en de bonnen en facturen opvragen om te controleren of u het geld heeft besteed aan activiteiten voor uw kinderen. 

Computerregeling

Wanneer u voor de computerregeling in aanmerking komt dan betalen wij het hele bedrag in één keer aan uit. U dient het ontvangen bedrag binnen twee maanden te besteden aan een computer. De bon of factuur stuurt u binnen twee maanden naar de gemeente op onder vermelding van computerregeling, uw naam en adres. 

Direct aanvragen?

Digitaal aanvragen is snel! U kunt met één digitaal formulier een bijdrage vragen voor de declaratiefondsen en de computerregeling. U heeft hiervoor uw DigID nodig. Ga naar: Vraag direct een bijdrage aan.

Meer weten? Neem contact op met het Sociaal Loket

Neem contact op met het Sociaal Loket. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur (0297) 513 111. U kunt hier ook om een papieren formulier vragen.