Overlijden, aangifte doen

Als iemand overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit doet u voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt. Ook is het belangrijk om bij een overlijden uw geldzaken goed te regelen. Zo voorkomt u betalingsachterstanden en schulden. Onder 'Bijzonderheden' vindt u tips.

Meestal doet de begrafenisondernemer de overlijdensaangifte namens de nabestaanden. 

Maatregelen in verband met het coronavirus voor de algemene begraafplaats Uithoorn en Begraafplaats Karssenhof in Ouder-Amstel

 • Er mogen maximaal 250 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart  (exclusief medewerkers van uitvaartonderneming of begraafplaats) met afstand van elkaar.

 • Indien bij u bekend is dat in de familie-/vriendenkring van de overledene Corona is geconstateerd dient u ons dit direct te melden zodat wij onze medewerkers kunnen informeren en passende maatregelen kunnen treffen. 

Afspraak maken

Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast. De gemeente maakt een overlijdensakte op.

Is iemand in uw omgeving tijdens een bezoek aan het buitenland overleden? Medewerkers van de ambassade, het consulaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken kunnen u helpen. U moet het overlijden ook melden bij de gemeente waar de overledene woonde. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig. Soms moet de akte een apostille of legalisatie hebben. Dit geeft aan dat het document echt is. Kijk hiervoor op de website Rijksoverheid.nl.

U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Wilt u de overledene eerder begraven of cremeren? Dan heeft u toestemming van de officier van justitie en van de burgemeester nodig. Wilt u de overledene later begraven of cremeren? Dan heeft u alleen toestemming van de burgemeester nodig.

Aangifte doen van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,80. Een meertalig modelformulier kost € 13,80.

(tarieven 2020)

U of de begrafenisondernemer doet persoonlijk aangifte bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden.

Zo doet u aangifte van overlijden:

 • Maak een afspraak bij de gemeente waarin de persoon overleden is.
 • U heeft de volgende gegevens nodig:
  • uw geldige identiteitsbewijs
  • een A-verklaring en een B-verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • bij een natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van overlijden, afgegeven door een dokter of gemeentelijk lijkschouwer
  • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar crematie/begrafenis, afgegeven door de officier van justitie
  • als een crematie of begrafenis moet worden uitgesteld: een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door een dokter
  • als er een sectie moet plaatsvinden: verlof tot ontleding, afgegeven door de burgemeester
  • eventueel het trouwboekje om het overlijden in vast te leggen

Doe de aangifte voordat de begrafenis of crematie plaatsvindt.

Woonde de overleden persoon in een andere gemeente? U hoeft het overlijden niet zelf door te geven aan deze gemeente. Dit doet de gemeente waarin de persoon overleden is.

Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.