Graf, urn, grafrechten en -monumenten

Als u de rechthebbende bent van een graf, dan zijn de grafrechten aan u uitgegeven. U heeft de rechten en plichten van een graf. Dat houdt onder andere in dat u verantwoordelijk bent voor de verschuldigde rechten die er voor een graf worden geheven en u bent de contactpersoon voor de gemeente.

Verlenging grafrechten particulier (dubbel) graf

Een particulier graf kan worden uitgegeven voor een periode van minimaal 10 jaar of maximaal 20 jaar. U kunt als rechthebbende deze termijn telkens met 5, 10 of 20 jaar verlengen via het formulier verlenging grafrecht (pdf, 115 kB). Ook beslist u wie er in het graf wordt begraven/bijgezet.

Het is ook mogelijk om een dubbelgraf te huren. Dit zijn twee graven die naast elkaar worden uitgegeven. Voor een particulier graf geldt dat de graven op rij worden uitgegeven. In een particulier graf kunnen maximaal twee (verwante) overledenen worden begraven of vier asbussen. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf.

Grafrechten algemeen graf

Het algemene graf is bestemd voor overledenen ouder dan 12 jaar. In deze grafruimte kunnen twee overledenen boven elkaar worden begraven. De keuze voor een algemeen graf geldt minimaal voor 10 jaar. Dit heeft te maken met de wettelijke vastgestelde grafrusttermijn van 10 jaar. Na het verstrijken van de grafrusttermijn is herbegraven in een particulier graf mogelijk. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf en is tevens de eigenaar van het algemene graf. U kunt dus geen plek reserveren. Een algemeen graf blijft na de laatste begrafenis minimaal 10 jaar bestaan.

Begraven volgens Islamitisch gebruik

Op de begraafplaats is géén apart Islamitisch grafveld maar er kan wel volgens Islamitisch gebruik worden begraven.

Verlenging grafrechten kindergraf

Particulier kindergraf 

Het particulier kindergraf is bestemd voor het begraven van twee kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. De gemeente geeft het particuliere kindergraf uit voor een periode van minimaal 10 jaar of maximaal 20 jaar. U kunt als rechthebbende deze termijn telkens met 10 jaar verlengen via het formulier verlenging grafrecht (pdf, 115 kB). Ook beslist u wie er in begraven wordt. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf (graven op rij worden uitgegeven). 

Algemeen kindergraf 

In een algemeen kindergraf worden kinderen tot 12 jaar begraven. In deze grafruimte kunnen twee overledenen boven elkaar worden begraven. De gemeente bepaalt de plek van het graf en geeft een algemeen kindergraf uit voor een periode van 10 jaar. Dit heeft te maken met de wettelijke vastgestelde grafrusttermijn van 10 jaar. Na het verstrijken van de grafrusttermijn is herbegraven in een particulier graf mogelijk. De gemeente bepaalt de uitgifte en de plek van het graf (algemene graven worden op rij uitgegeven). U kunt dus geen plek reserveren. Een algemeen graf blijft na de laatste begrafenis maximaal 10 jaar bestaan.

Aanvragen vergunning grafmonumenten

U vraagt via het Aanvraagformulier vergunning plaatsen gedenkteken (pdf, 277 kB) een vergunning aan voor het plaatsen van een grafmonument of het aanbrengen van een inscriptie op de glazen afdekplaat. Een verzoek voor deze vergunning kan worden ingediend bij de gemeente. Een grafmonument moet aan bepaalde eisen voldoen. Er zijn richtlijnen over het formaat van de gedenkstenen, de duurzaamheid van de materialen en de constructie. Steenhouwers zijn van de richtlijnen op de hoogte. Zij kunnen vaak ook de benodigde vergunning bij de gemeente aanvragen. U kunt hiervoor het Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekking (pdf, 229 kB) bekijken. Deze pdf is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl

Urnengraf en urnenmuur (columbarium) 

In een urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden bijgezet. Nabestaanden kunnen er een klein monumentje plaatsen. In een urnennis in de urnenmuur kunt u maximaal twee asbussen bijzetten. De nis wordt afgesloten met een zwarte rookglasplaat waarin een inscriptie kan worden aangebracht. Een urnennis kunt u huren voor een periode van vijf, tien of twintig jaar. Het is mogelijk deze periode telkens te verlengen via het formulier verlenging grafrecht (pdf, 115 kB)

Uitstrooien op het strooiveld

Op de algemene begraafplaats van Uithoorn kunt u de as, in aanwezigheid van nabestaanden, verstrooien.

Onderhoud van een graf

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaats. Nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. Als een graf in een verwaarloosde staat verkeert door onkruid, kan de beheerder deze beplanting zonder toestemming verwijderen. In dat geval kunt u geen aanspraak maken op schadevergoeding. 

Overschrijven grafrechten 

Als u een grafruimte op uw naam heeft staan en u besluit hiervan af te zien, dan kunt u het via het formulier afstandsverklaring (pdf, 109 kB) overschrijven op naam van een nieuwe rechthebbende. Overschrijven kan door schriftelijk een verzoek te richten aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn. 

Overschrijven is ook nodig als de huidige rechthebbende overlijdt. Het grafrecht dient dan via het formulier overname grafrecht overlijden rechthebbende (pdf, 110 kB) binnen 6 maanden te worden overgeschreven op een nieuwe rechthebbende. Deze pdf is op te vragen bij: webredactie@duoplus.nl. Gebeurt dit niet dan kunnen burgemeester en wethouders het grafrecht op een particulier graf laten vervallen. U kunt ook definitief afstand doen van het grafrecht. Het grafrecht vervalt dan aan de gemeente Uithoorn.

Ruimen van graven

Is er een rechthebbende of belanghebbende van het graf bekend? Dan ruimt de gemeente nooit zonder bericht graven. Als nabestaanden een graf willen behouden (en dus grafrechten moet afsluiten) dan is het belangrijk dat zij bij de administratie van de begraafplaats nagaan of op het graf nog actuele grafrechten rusten. Is er geen rechthebbende bekend? Dan vervalt het grafrecht aan de gemeente Uithoorn. Een dergelijk graf kan dan geruimd worden.