Melden stormschade of wateroverlast

U kunt een melding doen van afgebroken takken, andere stormschade of wateroverlast. Het hangt van de soort melding af bij wie u uw melding doet.

Noodsituatie: 112

Bel alleen bij acuut gevaar voor mens en dier met het noodnummer 112.

Spoed, maar niet levensbedreigend: brandweer

Heeft uw melding wel spoed, maar is het niet levensbedreigend? Dan kunt u bellen met de brandweer 0900-0904 

Voorbeelden spoed, brandweer nodig:

  • Instortingsgevaar (stormschade)
  • Losgeraakte dakpannen of gevelplaten (stormschade)
  • Boom dreigt over openbare weg te vallen (stormschade)
  • Risico op kortsluiting of brand (wateroverlast)
  • U kunt uzelf niet in veiligheid brengen (wateroverlast)
Geen spoed, wel melden bij gemeente

Gaat het om een melding die geen spoed heeft? Geef uw melding online door aan de gemeente of via de app BuitenBeter via uw mobiel.

Voorbeelden geen dringend gevaar, melden gemeente:

  • Omgevallen boom in de berm (stormschade)
  • De boom ligt niet op doorgaande weg (stormschade)
  • Losliggende putdeksels (wateroverlast)
  • Verstopte riolering of afwatering (wateroverlast)
Kosten door stormschade: check uw verzekering

Is er geen dringend gevaar en schade aan uw woning of bedrijf, onderneem dan zelf actie of bel een gespecialiseerd bedrijf. Meld door de storm veroorzaakte schade bij uw verzekeraar. De meeste mensen hebben in ieder geval hun huizen en auto’s voor dit soort “natuurschade” verzekerd (voor auto’s is dat het geval bij beperkt casco of volledig casco). Schade aan uw huis wordt meestal gedekt door de opstal- of glasverzekering. De verzekeringsmaatschappij zelf zal dan kijken of zij schade die ze aan u vergoeden nog op een ander kan verhalen. Woont u in een appartement, dan heeft de Vereniging van Eigenaars (VvE) waarschijnlijk een opstalpolis afgesloten en moet u bij deze verzekeraar aankloppen.

Als u schade heeft door een gemeentelijk object, bijvoorbeeld een omgevallen boom, dan is het mogelijk om de gemeente hiervoor aansprakelijk te stellen. Schade veroorzaakt door het weer valt in beginsel onder overmacht. Dat betekent dat het uitgangspunt is, dat u zelf uw schade moet dragen wanneer bijvoorbeeld uw eigendommen worden beschadigd door een rondvliegende dakpan of tak. Dit is ook het geval als die afkomstig zijn van het pand of een boom van de gemeente of uw buurman. Bij schade door bomen, verkeersmeubilair en dergelijke geldt doorgaans dat de bezitter een verwijt moet kunnen worden gemaakt.

Zie ook:
•    Storm- en wateroverlast - Brandweer
•    Melding over openbare ruimte indienen
•    Gemeente aansprakelijk stellen