Gemeentesecretaris / algemeen directeur drs. M.C. (Karin) Wegewijs

De gemeentesecretaris is de hoogste ambtenaar van de gemeente. Karin (M.C.) Wegewijs is sinds 1 mei 2021 gemeentesecretaris van de gemeente Uithoorn. Sinds september 2020 was Karin Wegewijs waarnemend gemeentesecretaris.

De gemeentesecretaris ondersteunt het college van burgemeester en wethouders. Zij is ook algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. De gemeentelijke organisatie ondersteunt het bestuur in het maken en uitvoeren van het beleid.
gemeentesecretaris Karin Wegewijs
Foto: Karin Wegewijs