Beantwoording raadsvraag CDA betreffende prio 1 en 2 meldingen politie

Bericht aan de raad

Programma : Samenleving
Onderwerp : Beantwoording raadsvraag CDA betreffende prio 1 en 2 meldingen politie
Zaaknummer : 2020-032333
Van : H. de Haas/ B.J.M. Meskers
Portefeuillehouder : P.J. Heiliegers
Datum : woensdag 25 maart 2020

Inleiding

Het CDA heeft voorafgaand aan de raadscommissie leven van 13 februari jl. verschillende vragen gesteld aan het college. Deze vragen zijn in de commissie mondeling beantwoord, met uitzondering van de vraag over de
reactietijd van de politie op prio 1 en prio 2 meldingen. In dit bericht wordt antwoord gegeven op deze vraag.

Inhoudelijke informatie

De reactietijd van de politie op prio meldingen is openbaar ontsloten door de politie. Deze informatie is te vinden op de website data.politie.nl.
Ter illustratie is een voorbeeld gegeven van informatie.

Conclusie

Het college hoopt hiermee de vraag van het CDA voldoende te hebben beantwoord. Raadsleden kunnen in de toekomst de genoemde website raadplegen voor vragen over de reactietijd van de politie op meldingen.