Reactietijd van prio 1 en prio 2 meldingen bij de politie februari 2019 t/m januari 2020

Tabel reactietijd politie
Te vinden op de website data.politie.nl

1. Toelichting

Deze tabel bevat cijfers over het aantal Prio 1-meldingen per gemeente per maand. Deze worden verder uitgesplitst naar reactietijden per tijdscategorie en een percentage binnen 15 minuten ter plaatse (norm = 90%) is. Het gaat hier om meldingen die via de regionale meldkamers (meestal via 112) zijn binnengekomen en waar inzet op is gepleegd.
De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2019. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel worden geregeld geactualiseerd. Hierdoor kunnen er kleine verschillen met eerdere publicaties ontstaan. Actualisatie van de cijfers is nodig om bijvoorbeeld met terugwerkende kracht de herindeling van gemeenten of aanpassing van de codering met terugwerkende kracht te kunnen verwerken.

Wijzigingen per 17 februari 2020:
Cijfers over de laatste 3 maanden van 2019 zijn geactualiseerd. Cijfers over januari 2020 zijn toegevoegd.
Maandag 16 maart 2020 worden de cijfers over de maand februari 2020 toegevoegd.

2. Definities en verklaringen van symbolen

Definitie Prio 1-meldingen:
Dit is de allerhoogste status die een incident kan hebben. Er is sprake van een levensbedreigende situatie waarbij binnen 15 minuten een eenheid ter plaatse moet zijn. Prio 1-meldingen gaan vaak samen met het voeren van de optische- en geluidssignalen (zwaailichten en sirene).

Verklaring van symbolen:
niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
* : voorlopige cijfers
** : nader voorlopige cijfers

3. Bronnen en methoden

De bron van de publicatie is BVI (Basis Voorziening Informatie), de managementinformatie tool van de politie.
De telwijze is gelijk aan de wijze waarop de politie in jaarverslagen en andere publicaties cijfers presenteert. Door andere peilmomenten kunnen de cijfers afwijken van eerdere publicaties.

4. Meer informatie

De cijfers zijn vastgesteld door Politie en worden beschikbaar gesteld via data.politie.nl waarbij gebruik wordt gemaakt van CBS statline voor derden.