Blijven(d) verbinden

De gemeente Uithoorn: een diverse gemeente waar aantrekkelijke woningen, voldoende voorzieningen en veel economische activiteit hand in hand gaan met groen, rust en recreatie. Daarmee biedt Uithoorn het beste van twee werelden. 
In het realistische, ambitieuze uitvoeringsprogramma, leest u hoe we de komende vier jaar aan deze ambitie willen bijdragen. Met het uitvoeringsprogramma geven we invulling aan het coalitieakkoord. 

Werken van visie naar uitvoering

De komende vier jaar gaan we als gemeente verder waar we zijn gebleven én spelen we in op nieuwe ontwikkelingen. De afgelopen vier jaar hebben we voor verschillende onderwerpen onze richting en ambities bepaald. Zo hebben we onder andere een Omgevingsvisie, Participatievisie, Mobiliteitsvisie, Duurzaamheidsagenda, visie voor verbeteringen binnen het sociaal domein, visie op sport en inburgering en diverse gebiedsvisies opgesteld. Ook hebben we een stevige ambitie voor onze dienstverlening uitgesproken: we gaan voor het rapportcijfer 8. De komende vier jaar zetten we ons in om al deze visies en ambities waar te maken. Dit doen we niet alleen, maar samen met u, onze inwoners en ondernemers. 

Blijven(d) verbinden

Daarbij is het belangrijk om met elkaar in verbinding te blijven. Alleen als we oog houden voor de verschillende belangen, daarover met respect voor elkaar het gesprek aangaan en nauw optrekken, kunnen we samen werken aan de ambities voor onze gemeente. Blijven(d) verbinden is dan ook niet voor niets ons uitgangspunt voor de komende vier jaar. En vormt de rode draad in ons uitvoeringsprogramma. Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven. Daarom gaan we onze communiceren verbeteren.

We leggen vooraf goed uit waarom we bepaalde keuzes maken of op een bepaalde manier handelen. Dat doen we ook in dit uitvoeringsprogramma: we leggen uit wat we willen bereiken, hoe we daarmee aan de slag gaan en tot welke concrete acties dat leidt. 

Lees het uitvoeringsprogramma 2022-2026 op Uithoorndenktmee.nl.

Realistisch met lef 

U zult lezen dat we flinke ambities hebben. Maar we zijn ook realistisch. Dat heeft alles te maken met de tijd waarin we leven: crisissen volgen elkaar snel op en het einde is nog niet in zicht. Het hoofd bieden aan diverse crisissen én taken uitvoeren in een financieel onzekere situatie vraagt in ieder geval om lef. Aan ons als college de taak om wendbaar te zijn en blijven en keuzes te maken. Want juist nu vinden we dat we als gemeente een belangrijke rol hebben voor onze samenleving: we willen zorgen voor onze inwoners en hebben de leefbaarheid in de meest brede zin van het woord hoog in het vaandel staan. 

Samen zijn we gemeente Uithoorn.

College van burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn
Foto: het college van burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn.