College-uitvoeringsprogramma 2022-2026

De gemeente Uithoorn: een diverse gemeente waar aantrekkelijke woningen, voldoende voorzieningen en veel economische activiteit hand in hand gaan met groen, rust en recreatie. Daarmee biedt gemeente Uithoorn het beste van twee werelden. In ons College-uitvoeringsprogramma (CUP) 2022-2026 leest u hoe we hier de komende vier jaar aan willen werken. In het CUP formuleren we per thema onze ambitie, gaan we in gesprek met de burgemeester en wethouders en bespreken we een greep uit de acties voor de komende vier jaar. Zo geven we invulling aan het coalitieakkoord. Dit doen we niet alleen, maar samen met u, onze inwoners en ondernemers.

Het totale CUP vindt u ook op Uithoorndenktmee.nl. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken bij grote projecten en initiatieven in Uithoorn en De Kwakel. Uw mening telt, want de gemeente Uithoorn zijn we samen.

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn
Foto: het college van burgemeester en wethouders gemeente Uithoorn.

Lees wat de plannen en de ambities zijn van de burgemeester en de collegeleden: