30-04-2024 Bomenkap Laan van Meerwijk, Uithoorn

Gemeente Uithoorn heeft besloten om drie bomen op de Laan van Meerwijk ter hoogte van Fender 1 te kappen. Na inspectie is vastgesteld dat deze bomen zodanig hinder veroorzaken dat de leefbaarheid van de bewoners verslechtert.

Doordat de bomen erg dicht bij elkaar staan, is snoeien niet genoeg. Gekozen is voor het dunnen van de bomen. Hierdoor wordt de groeiruimte van de andere bomen groter, wat bijdraagt aan de gezondheid van de bomen. 
Voordat de bomen gekapt worden controleren we natuurlijk eerst of er geen vogelnesten in zitten. Als dat zo is dan worden de bomen pas na het broedseizoen gekapt. De gemeente plaatst voor iedere gekapte boom op een ander moment en op een andere plaats een boom terug. 

Heeft u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact op met de gemeente via gemeente@uithoorn.nl onder vermelding ‘reactie bomenkap Laan van Meerwijk’.