Bekendmakingen

In het overzicht hieronder vindt u omgevingsvergunningen en overige bekendmakingen. Op de landelijke website overheid.nl vindt u verkeersbesluiten en alle verordeningen van de gemeente Uithoorn. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode of omgeving. 

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 26 mei 2020
Omgevingsvergunning 12 mei 2020
Omgevingsvergunning 28 april 2020
Omgevingsvergunning 16 april 2020
Omgevingsvergunning 2 april 2020
Omgevingsvergunning 17 maart 2020
Omgevingsvergunning 3 maart 2020
Omgevingsvergunning 18 februari 2020
 
Overig
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’
Verkeersbesluiten vier nieuwe laadpalen: Zonnedauw, Arthur van Schendellaan, Linie en Marsmanlaan 
Aanpassing regels voor toekenning sociale huurwoningen 
Ingediende aanvragen overige vergunning 26 mei 2020
Kennisgeving Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking
Nota Bodembeheer gemeente Uithoorn
Start inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13
Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020, het Bevoegdhedenregister Uithoorn – Duo+ 2020 en het Bevoegdhedenregister Uithoorn 2020
Kennisgeving Wabo, ambtshalve wijziging, beschikking
Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’
Ingediende aanvragen overige vergunning 28 april 2020
Tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Poelweg tussen de Vuurlijn en de Iepenlaan in De Kwakel te Uithoorn t.b.v. bouwverkeer De Rietkraag, 16 april 2020
Concept-Beleidsregels standplaatsen is vastgesteld, 16 april 2020
Geactualiseerde Beleidsregel PFAS gemeente Uithoorn en bodemkwaliteitskaart PFOS en PFOA, 16 april 2020
Regeling bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn 2020, 16 april 2020
Wet Maatschappelijke ondersteuning, 16 april 2020
Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21, 2 april 2020
Ingediende aanvragen overige vergunning 17 maart 2020
Ter inzagelegging concept Koersplan Sociaal domein 17 maart 2020
Verkeersbesluiten laadpalen Roodhalsgans, Colijnlaan en Gerberalaan 3 maart 2020
Ingediende aanvragen overige vergunning 3 maart 2020
Gebiedsaanwijzing Cameratoezicht Zijdveld 2 maart 2020