Bekendmakingen

In het overzicht op deze pagina vindt u omgevingsvergunningen en overige bekendmakingen.

Op de landelijke website overheid.nl vindt u verkeersbesluiten en alle verordeningen van de gemeente Uithoorn. U kunt eenvoudig sorteren op uw postcode of omgeving. 

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning 28 november 2023
Omgevingsvergunning 14 november 2023
Omgevingsvergunning 31 oktober 2023
Omgevingsvergunning 17 oktober 2023
Omgevingsvergunning 03 oktober 2023
Omgevingsvergunning 19 september 2023
Omgevingsvergunning 05 september 2023
Omgevingsvergunning 22 augustus 2023
Omgevingsvergunning 08 augustus 2023
Omgevingsvergunning 25 juli 2023
Omgevingsvergunning 11 juli 2023
Omgevingsvergunning 27 juni 2023
Omgevingsvergunning 13 juni 2023
Omgevingsvergunning 30 mei 2023
Omgevingsvergunning 16 mei 2023
Omgevingsvergunning 02 mei 2023
Omgevingsvergunning 18 april 2023
Omgevingsvergunning 04 april 2023
Omgevingsvergunning 21 maart 2023
Omgevingsvergunning 07 maart 2023
Omgevingsvergunning 21 februari 2023
Omgevingsvergunning 07 februari 2023
Omgevingsvergunning 24 januari 2023
Omgevingsvergunning 10 januari 2023
Overig
28-11-2023 Voornemen tot verhuur gemeentegrond aan Kerklaan, De Kwakel
28-11-2023 Melding mobiel puinbreken - Amsterdamseweg 37, Uithoorn
28-11-2023 Gehandicaptenparkeerplaats Felix Timmermanslaan 20
28-11-2023 Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Prinses Irenelaan
13-11-2023 Voorbereidingsbesluit Dorpsstraat
31-10-2023 Plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s
17-10-2023 Gehandicaptenparkeerplaats Klipper 20, Uithoorn
06-10-2023 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Ouder-Amstel (Veiligheidsrisicogebied in de gemeente Ouder-Amstel) op 8 oktober 2023
03-10-2023 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Prinses Irenelaan
03-10-2023 Kennisgeving voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Tussen Poelweg en Noorddammerweg
03-10-2023 Gehandicaptenparkeerplaats Constantijn Huygenslaan 48, Uithoorn
03-10-2023 Thamerweg 35, Uithoorn
19-09-2023 Melding Activiteitenbesluit - Arthur van Schendellaan 40-44, Uithoorn
05-09-2023 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Legmeer West fase 4, 5 en 6
08-08-2023 Voornemen tot verhuur gemeentegrond aan Legmeerplein, Uithoorn
08-08-2023 Maatwerkbesluit - Arthur van Schendellaan 40-44, Uithoorn
25-07-2023 Vaststelling bestemmingsplan Flitsbezorging gemeente Uithoorn
18-07-2023 Nadere subsidieregeling compensatie voor gestegen energiekosten voor maatschappelijke organisaties en sportverenigingen
27-06-2023 Gewijzigde vaststelling ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters opnieuw
27-06-2023 Ontwerp-Parkeervisie Uithoorn en ontwerpbestemmingsplan parapluplan parkeren ter inzage
13-06-2023 Gewijzigde vaststelling ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters
13-06-2023 Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn
13-06-2023 Plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s
30-05-2023 Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Pastoor J. van Dijklaan
30-05-2023 Aanvraag vergunning - Hoofdweg 4, De Kwakel
30-05-2023 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats, Uithoorn
30-05-2023 Instellen tijdelijk cameratoezicht Klein Hoefblad 2 – 24, Uithoorn
16-05-2023 Activiteitenbesluit - C.T. Storkweg 21, Uithoorn
02-05-2023 Vaststelling bestemmingsplan Zijdelveld 66d en besluit hogere waarde
02-05-2023 Plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s
18-04-2023 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
18-04-2023 Vergunning verleend - Noorddammerweg/Randweg
04-04-2023 Nieuwe locaties voor een openbare laadpaal
04-04-2023 Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Flitsbezorging
04-04-2023 Vaststelling bestemmingsplan “Schansgebied”
04-04-2023 Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Kerklaan 22-28, De Kwakel
21-03-2023 Melding Activiteitenbesluit - Marktplein 63, Uithoorn
21-03-2023 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats, Uithoorn
07-03-2023 Ter inzagelegging zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling Sportlaan 17 (Aldi)
07-03-2023 Ter inzagelegging maatwerkvoorschriften ten behoeve van Gasterij De Kwakel – Vuurlijn 78
07-03-2023 Maatwerkbesluit - Dwarsweg 45, De Kwakel
07-03-2023 Vergunning verleend - Bedrijvenweg 2, De Kwakel 
21-02-2023 Vergunning verleend - Amsterdamseweg 14, Uithoorn
21-02-2023 Ter inzagelegging voorgenomen maatwerkvoorschriften ten behoeve van Aldi Vastgoed B.V. en concept vormvrije m.e.r.-beoordeling Aldi Vastgoed B.V. 
21-02-2023 Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Flitsbezorging
21-02-2023 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Noordammerweg 68, De Kwakel”
13-02-2023 Rectificatie ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan parapluplan Datacenters
07-02-2023 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats, Uithoorn
07-02-2023 Het opslaan van asbest (minder dan 50 ton) - Hoofdweg 4, De Kwakel
07-02-2023 Het ambtshalve actualiseren van de vergunning - Noorddammerweg, Uithoorn
24-01-2023 Het veranderen van de vergunde verwerkingscapaciteiten bij het RSC Schiphol
24-01-2023 Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn
10-01-2023 Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
27-12-2022 Bekendmaking belastingverordeningen 2023