30-04-2024 Algemene plaatselijke verordening Uithoorn 2024 (Apv)

De gemeenteraad van Uithoorn heeft op 29 februari 2024 de Apv vastgesteld. De Apv treedt in werking een dag na bekendmaking.

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor wetstechnische verwijzingen in de bestaande Algemene plaatselijke verordening. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in deze verordening zijn daarom geactualiseerd. Inhoudelijk zijn er voor deze verordening geen wijzigingen doorgevoerd.