20-03-2024 Aanwijzingsbesluit locaties voor ondergrondse afvalcontainers en voor een bovengrondse afvalcontainer in het Dorpshart De Kwakel

Burgemeester en wethouders hebben met een aanwijzingsbesluit de locaties vastgesteld van de ondergrondse afvalcontainers voor glas, textiel, PMD en restafval en van een bovengrondse afvalcontainer voor GFT in het Dorpshart De Kwakel.

Dit besluit is op 14 maart 2024 bekendgemaakt via officielebekendmakingen.nl. Tot en met 26 april 2024 kan tegen dit besluit bezwaar worden gemaakt.

Inlichtingen bij R.A. van de Pol, team Inrichting en beheer (0297) 513 111.