20-02-2024 Bomenkap parkeerterrein achter het gemeentehuis Uithoorn

In mei 2024 begint de aannemer met de aanleg van het nieuwe parkeerterrein en de Korte Boterdijk. Om te voorkomen dat vogels nesten gaan bouwen in de huidige bomen en struiken, worden voor het broedseizoen de nodige voorbereidingen getroffen.

Dit betekent dat deze week wordt begonnen met het snoeien van struiken en kappen van de te kappen bomen. Het kan wellicht enige verkeersoverlast veroorzaken. U wordt ter plekke door verkeersborden (en als het nodig is een verkeersbegeleider) omgeleid. Omwonenden zijn met een persoonlijke brief geïnformeerd.