20-02-2024 Bomenkap komst nieuw appartementencomplex gebouw C

Door de komst van een nieuw appartementencomplex, gebouw C, en het aanpassen van de openbare ruimte is het noodzakelijk om de bestaande begroeiingen en bomen (15 stuks) te verwijderen. Dit gebeurt voor half maart i.v.m. de voortgang van de nieuwbouw en met oog op het broedseizoen. Er komen hiervoor negen nieuwe bomen terug.

De doorgaande weg wordt omgelegd en de indeling / locatie van huidige parkeervakken wordt veranderd. Als eerste worden tijdelijke ophogingen van zand aangebracht ten behoeve van het inklinken van de grond. Vanaf mei 2024 begint de aannemer met voorbereidende werkzaamheden voor de daadwerkelijke bouw van het appartementencomplex.