02-04-2024 Concept Visie Dorpsstraat Uithoorn

Het college heeft de concept Visie Dorpsstraat vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Achtergrond 

Er wordt hard gewerkt aan het dorpscentrum van Uithoorn. De Dorpsstraat is de verbinding tussen het Marktplein aan de Amstel aan de ene kant en het winkelcentrum Amstelplein aan de andere kant. De gemeente wil ook van de Dorpsstraat weer een aantrekkelijk deel van het centrum maken. Waar ondernemers graag met hun bedrijf willen blijven of komen. Daarvoor wordt de gewenste toekomst van de Dorpsstraat beschreven: de Visie Dorpsstraat. Dat gebeurt samen met ondernemers, eigenaren en bewoners.

Ambities en doelen

In de Visie Dorpsstraat word het toekomstbeeld voor een levendige en economisch vitale Dorpsstraat beschreven. Met als inhoud onder meer:

  • Waarom is er een Visie nodig?
  • Welke uitdagingen kent de Dorpsstraat nu?
  • Wat is het gewenste toekomstbeeld?
  • Hoe denken we over de balans tussen ondernemen en wonen?
  • Hoe zien we de bebouwing voor ons (hoogte, karakter, plek)?
  • Hoe zien we verkeer en parkeren?
  • Hoe gaan we straks verder met de uitvoering van de Visie Dorpsstraat? 

Zienswijzen

De Visie Dorpsstraat is vrijgegeven voor zienswijzen en ligt ter inzage. Dat betekent dat u uw mening mag geven over het stuk. Het college verwerkt uw zienswijze in de visie die het voorlegt aan de raad voor besluitvorming. De gemeenteraad besluit dan of deze toekomstvisie voor de Dorpsstraat wordt vastgesteld. 

De Visie Dorpsstraat ligt vanaf 27 maart t/m 17 april 2024 ter inzage op het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. U kunt uw reactie (zienswijze) op de visie per brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn) onder vermelding van: Concept Visie Dorpsstraat. Online vindt u de digitale versie van het stuk onder het project Visie Dorpsstraat op uithoorndenktmee.nl. Hier vindt u ook het digitale formulier waarmee u uw zienswijze kunt versturen.