Omgevingsvergunningen 6 maart 2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2024-00000289, Kerklaan 16, het renoveren van het dorpshuis (ontvangen 23-02-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000233, Thamerlaan 19, het uitvoeren van funderingsherstel en het maken van een muur doorbraak rectificatie (ontvangen 14-02-2024);
 • Z2024-00000272, Koekoek 112, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 22-02-2024);
 • Z2024-00000300, nabij Dina Appeldoornlaan 73, het gebruiken van een bestaande oprit (ontvangen 26-02-2024);
 • Z2024-00000302, Jan Campertlaan 10, het bouwen van een carport (ontvangen 27-02-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • Z2023-00000175, Boterdijk 67, het realiseren 14 nieuwe woningen (verzonden 29-02-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken.

De Kwakel

 • Z2023-00000522, Boterdijk 91, het oprichten van een schuur (verzonden 29-02-2024);
 • Z2024-00000059, Mgr. Noordmanlaan 84 t/m 100, het gedeeltelijk ontgraven van de achtertuinen en weer opvullen met lichtgewicht ophoogmateriaal (zettingsmaatregel) en de tijdelijke opslag van het afgegraven materiaal (verzonden 29-02-2024).

Uithoorn

 • Z2023-00000511, Zijdelwaardplein 52B, het plaatsen van nieuwe magazijndeuren en het plaatsen van een gaskoeler (verleend 16-02-2024);
 • Z2023-00000483, Johan van Oldenbarneveldtlaan 3, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verleend 19-02-2024);
 • Z2023-00000657, Rosmarijn 48, Het realiseren van een Bed & Breakfast, (verzonden 19-2-2024);
 • Z2023-00000601, Op de klucht 2, het bouwen van een dakterras (verzonden 22-02-2024);
 • Z2024-00000025, Prinses Christinalaan 21C, het realiseren van een in- en uitrit ten behoeve van de Wilhelmina Residence (verzonden 26-02-2024);
 • Z2023-00000621, bij Koningin Julianalaan 45, plaatsen units t.b.v. een tijdelijke orthodontiepraktijk en een kabelbrug (verzonden 29-02-2024).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

2024-023810, Amsteldijk Zuid 400, het plaatsen van een schaftkeet van 12 maart t/m 30 september 2024 (ontvangen 20-02-2024);
2024-024243, een melding klein evenement voor het organiseren van “Drie Fortentocht” op 17 maart 2024 (ontvangen 21-02-2024). 

Uithoorn

 • 2024-022193, evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een “Vlooienmarkt” op 21 juli 2024 (ontvangen 14-02-2024);
 • 2024-022180, evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een evenementenvergunning voor een “Vlooienmarkt” op 5 mei 2024 (ontvangen 14-02-2024);
 • 2024-021916, Evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een melding klein evenement voor het organiseren van “Koningsspelen 2024” op 26 april 2024 (ontvangen 14-02-2024);
 • 2024-022865, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “De Vlooienmarkt “ van 29 april t/m 6 mei 2024 (ontvangen 14-02-2024);
 • 2024-022623, Van Eedenlaan 27, het plaatsen van een afvalcontainer op 19 februari 2024 (ontvangen 14-02-2024);
 • 2024-022618, Herman Gorterhof 12, het plaatsen van een afvalcontainer op 16-02-2024 (ontvangen 14-02-2024);
 • 2024-024022, Plesmanlaan 27, het verlengen van de exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 20-02-2024);
 • 2024-024737, Koningin Julianalaan 24, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 21-02-2024);
 • 2024-024928, C. Verolmelaan 160-166, het organiseren van een snuffelmarkt van 10 t/m 13 april 2024 (ontvangen 21-02-2024);
 • 2024-026990, Prinses Irenelaan 1-3, het wijzigen van de leidinggevende horecabedrijf (ontvangen 28-02-2024);
 • 2024-026418, Kerklaan 16, een melding van een klein evenement op 5 mei 2024 (ontvangen 27-02-2024);
 • 2024-026200, Egeltjesbos Doorsteek, een melding van een klein evenement op 4 mei 2024 “Dodenherdenking” (ontvangen 27-02-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2023-098416, ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens Kermis De Kwakel van 30 augustus t/m 3 september 2024 (verzonden 28-02-2024).

Uithoorn

 • 2023-110404, Evenemententerrein Legmeer West, evenementenvergunning voor het 50-jarig jubileum van Basisschool De Kwikstaart op 14 juni 2024 (verzonden 22-02-2-24);
 • 2024-007645, Amsteldijk Zuid 253, evenementenvergunning voor het Amsterdam Open Canoepolo Tournament op 11 en 12 mei 2024 (verzonden 23-02-2024);
 • 2024-022623, Van Eedenlaan 27, vergunning voor het plaatsen van een container op 14 februari 2024 (ontvangen 14-02-2024, verzonden 27-02-2024);
 • 2024-022618, Herman Gorterhof 12, vergunning voor het plaatsen van een container op 16 februari 2024 (ontvangen 14-02-2024, verzonden 28-2-2024);
 • 2024-021598, het ophangen van spandoeken om bekendheid te geven aan “de Uithoornlijn 2024” (verzonden 29-02-2024).