Omgevingsvergunning 30 april 2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2024-00000724, Kerklaan 16, het verbouwen van het Dorpshuis (ontvangen 15-04-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • Z2024-00000289, Kerklaan 16, het verbouwen en verduurzamen van het dorpshuis (verzonden 16-04-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn

 • 2023-044881, Zijdelveld 29, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 07-07-2023); 
 • Z2023-00000743, perceel UHN00 B 9835, Chemieweg 199, Realiseren bedrijfsverzamelgebouw (verzonden 23-04-2024).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2024-044341, Kerklaan thv het Dorpshuis, het aanvragen van een klein evenement voor verkoop plantjes voor KDO jeugd op 18 mei 2024 (ontvangen 21-04-2024);
 • 2024-040196, Chrysantenlaan 35, het plaatsen van een afvalcontainer  van 28 oktober t/m 20 december 2024 (ontvangen 08-04-2024).

Uithoorn

 • 2024-039799, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Avond4daagse” van 21 t/m 24 mei 2024 (ontvangen 06-04-2024);
 • 2024-039758, het aanvragen van een evenementenvergunning voor het organiseren van “3 Nations Cup BMX” van 21 t/m 22 september 2024 (ontvangen 05-04-2024);
 • 2024-039629, Bergeend 10, het plaatsen van een afvalcontainer van 26 t/m 30 april 2024 (ontvangen 05-04-2024);
 • 2024-042122, Nicolaas Beetslaan thv 146, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 mei t/m 1 juni 2024 (verzonden 15-04-2024);
 • 2024-042678, Koningin Julianalaan 16, het aanvragen van een alcoholwetvergunning (ontvangen 15-04-2024);
 • 2024-043092, Achterberglaan 8, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 29 mei 2024 (ontvangen 16-04-2024);
 • 2024-043582, Heijermanslaan 9, het plaatsen van een afvalcontainer van 30 mei t/m 15 juni 2024 (ontvangen 17-04-2024);
 • 2024-043847, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “de Avond Vierdaagse” van 14 t/m 21 mei 2024 (ontvangen 18-04-2024);
 • 2024-043766, Artur van Schendellaan 100B, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 18-04-2024);
 • 2024-044289, Kunstroute Zijdelveld, het plaatsen van displayborden van 17 t/m 30 mei 2024 (ontvangen 20-04-2024);
 • 2024-043732, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ”Verkeers campagne Met elkaar Overweg” van 20 t/m 27 mei 2024 (ontvangen 17-04-2024);
 • 2024-045709, Rietgans 46, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 juli t/m 1 augustus 2024 (ontvangen 24-04-2024);
 • 2024-045529, Wilhelminakade 3, het aanvragen van een exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 24-04-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2024-039968, naast Seringenlaan 16, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 15 april 2024 (verzonden 15-04-2024).

Uithoorn

 • 2024-022180, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergunning voor een Vlooienmarkt op 5 mei 2024 (verzonden 15-04-2024);
 • 2024-040578, Albert Verweylaan 14, het plaatsen van een afvalcontainer van 30 april t/m 1 mei 2024 (verzonden 18-04-2024);
 • 2024-041128, Wilhelminalaan 77 Q, vergunning voor het plaatsen van 2 opslagcontainers van 23 april t/m 7 juni 2024 (ontvangen 08-04-2024); (verzonden 22-04-2024);
 • 2024-039629, Bergeend 10, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 26 t/m 30 april 2024 (verzonden 19-04-2024);
 • 2024-041227, Thamerlaan 19, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 mei t/m 31 juli 2024 (verzonden 24-04-2024);
 • 2024-043092, Achterberglaan 8, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 t/m 29 mei 2024 (verzonden 24-04-2024);
 • 2024-043582, Heijermanslaan 9, het plaatsen van een afvalcontainer van 30 mei t/m 15 juni 2024 (verzonden 24-04-2024).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2024-044341, Kerklaan, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van een plantjesmarkt op 18 mei 2024 (verzonden 25-04-2024).

Uithoorn

 • 2024-030772, Dorpsstraat 26, verklaring van geen bezwaar voor het maken van filmopnamen op 22 april 2024 (verzonden 16-04-2024);
 • 2024-030444, Den Uyllaan 4, verklaring van geen bezwaar voor het organiseren van het eindexamen gala op 31 mei 2024 (verzonden 16-04-2024).