Omgevingsvergunning 28 mei 2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2024-00000910, Seringenlaan 44, het vervangen van de dakbedekking en rabatdelen. (ontvangen 17-05-2024);
 • Z2024-00000928, Bedrijvenweg 6, het renoveren van de gevel (ontvangen 21-05-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000869, Krakeend 18. het dichtbouwen van een balkon (ontvangen 08-05-2024);
 • Z2024-00000880, Colijnlaan 20, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 13-05-2024);
 • Z2024-00000887, Steenwijkerveld 1, het tijdelijk wijzigen van gebruik van de opstallen (ontvangen 14-05-2024);
 • Z2024-00000905, Johan de Wittlaan 16, het plaatsen van een afvalcontainer van 5 t/m 11 juli 2024 (ontvangen 16-05-2024);
 • Z2024-00000902, Tafeleend 48, het vervangen van de gevelbekleding (ontvangen 16-05-2024);
 • Z2024-00000929, Drechtdijk 14, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 21-05-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • Z2023-00000449, UHN00 D 6269, een steiger van 1m² nabij de kruising/hoek banken en dwarsweg, nabij Dwarsweg 18 te De Kwakel (verzonden 15-05-2024) [van rechtswege].

Uithoorn

 • Z2024-00000230, Sneeuwgans 2, Het realiseren van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 21 mei 2024).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2024-048532, Irislaan tussen 52-54, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 t/m 28 mei 2024 (verzonden 13-05-2024);
 • 2024-040196, Chrysantenlaan het plaatsen van objecten voor renovatiewerkzaamheden aan 10 woningen van 28 oktober t/m 20 december 2024 (verzonden 16-05-2024);
 • 2024-011607, Boterdijk 91, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (verzonden 23-05-2024).

Uithoorn

 • 2024-047639 Burgemeester Kootlaan 193, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 mei t/m 14 juni 2024 (verzonden 13-05-2024);
 • 2024-042122, Nicolaas Beetslaan t.h.v 146, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 mei t/m 1 juni 2024 (verzonden 14-05-2024);
 • 2024-049177, Op de Klucht 2, het plaatsen van een afvalcontainer van 15 april t/m 31 mei 2024 (verzonden 15-05-2024);
 • 2024-039799, evenementenvergunning Avondvierdaagse van 21 t/m 24 mei 2024 (verzonden 16-05-2024);
 • 2024-033538, Randhoornweg 120, evenementenvergunning AKU Tentenkamp op 7 en 8 juni 2024 (verzonden 16-05-2024);
 • 2024-049314, Guido van Gezellelaan 10, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 t/m 31 mei 2024 (verstuurd 16-05-2024);
 • 2024-049805, Buitenhof 69, het plaatsen van een afvalcontainer van 3 t/m 24 juni 2024 (ontvangen 08-05-2024), (verzonden 16-05-2024);
 • 2024-050266, Dreeslaan 32, het plaatsen van een afvalcontainer op 3 juni 2024. (verzonden 16-05-2024);
 • 2024-050010, Polderweg tussen Blauwe Gans en Staartmeer, ontheffing geluidhinder voor frees- en asfalteringswerkzaamheden gedurende de avond en nacht van 24 t/m 26 juni 2024 (ontvangen 08-05-2024),(verzonden 21-05-2024);
 • 2024-047244, Aan de Zoom 44, het plaatsen van een afvalcontainer van 22 mei t/m 26 juli 2024 (verzonden 21-05-2024);
 • 2024-029347, Zijdelveld, evenementenvergunning ‘Kunstroute Zijdelveld’ op 1 & 2 juni 2024;
 • 2024-050811, Petrus Steenkampweg 26, het plaatsen van een afvalcontainer van 4 t/m 20 juni 2024 (ontvangen 14-05-2024), (verzonden 22-05-2024).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • Ingetrokken: 2024-045186, Wilhelminakade en Marktplein. Het plaatsen van display borden om bekendheid te geven aan “Open over depressiviteit” van 28 mei t/m 10 juni 2024 (ingetrokken 14-05-2024);
 • 2024-050045, C. Verolmelaan 160-166, verklaring van geen bezwaar voor magazijnverkoop van 9 t/m 12 oktober 2024 (ontvangen 08-05-2024), (verzonden 22-05-2024).