Omgevingsvergunning 21 februari 2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2024-00000143, Het bouwen van een dakopbouw op de bestaande tussenbouw, Drechtdijk 14 (Ontvangen 02-02-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000144, Het plaatsen van een dakkapel, Elbe 29 (ontvangen 03-02-2024);
 • Z2024-00000166, Het vervangen van kozijnen, voordeur en glas (Hr++), Admiraal de Ruyterlaan 10B (ontvangen 07-02-2024);
 • Z2024-00000230, Het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde, Sneeuwgans 2 (ontvangen 14-02-2024); 
 • Z2024-00000233, Het uitvoeren van een funderingsherstel en het maken van een muur doorbraak (ontvangen 14-02-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

De Kwakel

 • Z2023-00000704, Dwarsweg 18, Verleggen van een watergang (verzonden 05-02-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000736, Alfons Ariënslaan 1, Het vervangen van het terras (verzonden op 12-02-2024);
 • Z2023-00000743, Chemieweg 199, Het realiseren van een bedrijfsgebouw (verzonden 13-02-2024);
 • Z2023-00000772, Anne Franklaan 1, Het plaatsen van een erker (verzonden 13-02-2024);
 • Z2023-00000781, Bezworen kerf 27, het realiseren van een loods (verzonden 16-02-2024).

Kennisgeving geweigerde omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

Het weigeringsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22-02-2024 tot en met 04 april 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (0297) 513 111.

Uithoorn

 • 2021-117485, Sportlaan 66, het bouwen van nieuwbouw woningen, commerciële ruimte en parkeren (verzonden 12-02-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • Z2023-00000726, Rode Klaver 57, het realiseren van een mantelzorgwoning (verzonden 05-02-2024);
 • Z2023-00000589, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en achterdakvlak, het plaatsen van een aanbouw aan de voorzijde en wijzigen van de voorgevel, Herman Gorterhof 106 (verzonden op Z2023-00000589).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn

 • 2024-018991, Sportpark Randhoorn, het aanvragen van een vergunning evenement KNVB Bekerfinale van 31 mei t/m 3 juni 2024 (ontvangen 02-02-2024);
 • 2024-018703, Wilhelminakade / Marktplein. Het plaatsen van tentoonstellingsborden van “KIND van KOPP” van 19 februari t/m 11 maart 2024 (ontvangen 01-02-2024);
 • 2024-020409, parkeerterrein Zoogdierenlaan N.B. De Brede school. Het plaatsen van een trailer van het verzetsmuseum van 8 t/m 12 april 2024 (ontvangen 08-02-2024);
 • 2024-020688, Marktplein, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Koningsdag” op 27 april 2024 (ontvangen 09-02-2024);
 • 2024-021598, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ”Uithoornlijn 2024” (ontvangen 13-02-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2023-108267, Vuurlijn 78, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (verzonden 08-02-2024).

Uithoorn

 1. 2024-009470, Amstelplein 57, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 08-02-2024);
 2. 2024-011372, Amstelplein 57, alcoholwetvergunning (verzonden 08-02-2024);
 3. 2024-009592, Amstelplein, evenementenvergunning voor de Kunstmarkt op 16 maart 2023 (verzonden 13-02-2024);
 4. 2023-114755, Randhoornweg 100, evenementenvergunning voor het Sport & Spelweekend Legmeervogels van 28 t/m 30 juni 2024.