Omgevingsvergunning 14 mei 2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2024-00000809, t.o. Pastoor J. van Dijklaan, het bouwen een nieuwe woning (ontvangen 26-04-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000849, Amsterdamseweg 35-37, het bouwen van nieuwe bedrijfsunits (ontvangen 02-05-2024);
 • Z2024-00000862, Talmanlaan 10, het kappen van een boom en plaatsen van een schuur en overkapping (ontvangen 07-05-2024).

Kennisgeving geweigerde concept omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) 

De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 15-MEI 2024 tot en met 25 JUNI 2024 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer (0297) 513 111. 

De Kwakel

 • Z2023-00000695, Vuurlijn 76, het omzetten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning met mantelzorg (geweigerd, verzonden 08-05-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

Uithoorn

 • Z2024-00000085, Colijnlaan 30, een muurdoorbraak in dragende wand (verzonden 26-4-2024).
 • Z2024-00000317, Jan Campertlaan 19, het plaatsen van een carport (verzonden 01-05-2024).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2024-046397. Evenemententerrein De Kwakel, aanvraag ontheffing artikel 35 alcoholwet (ontvangen 28-04-2024);
 • 2024-046720, evenemententerrein De Kwakel, het aanvragen van een evenementenvergunning voor het Polderfeest van 31 juli t/m 4 augustus 2024 (ontvangen 25-04-2024);
 • 2024-048532. Irislaan  tussen 52 en 54, het plaatsen van een afvalcontainer van 27 t/m 28 mei 2024 (ontvangen 05-05-2024).

Uithoorn

 • 2024-046335, Kruising tramlijn en busbaan Zijdelweg, een aanvraag ontheffing geluidshinder in de nacht 4 op 5 juni 2024 (ontvangen 26-04-2024);
 • 2024-046105, Faunalaan, een aanvraag ontheffing geluidshinder in de nacht 8 op 9 mei 2024 (ontvangen 26-04-2024);
 • 2024-047244, Aan de Zoom 44, het plaatsen van een afvalcontainer van 22 mei t/m 26 juli 2024 (ontvangen 29-04-2024); 
 • 2024-047639, Burgemeester Kootlaan 193, het plaatsen van een afvalcontainer  van 27 mei t/m 14 juni 2024 (ontvangen 01-05-2024);
 • 2024-047938, Prinses Christinalaan 120, het aanvragen van een evenementenvergunning voor “Nationale Buitenspeeldag” op 12 juni 2024 (ontvangen 01-05-2024);
 • 2024-048397, Amstelstraat 4 het plaatsen van een afvalcontainer van 6 t/m 25 mei 2024 (ontvangen 03-05-2024);
 • 2024-049177, Op de Klucht 2, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 t/m 31 mei 2024 (ontvangen 07-05-2024);
 • 2024-049134, Johan van Oldenbarneveldtlaan 26, het plaatsen van een afvalcontainer van 28 t/m 31 mei 2024 (ontvangen 07-05-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2024-027928, Vuurlijn 51, evenementenvergunning KDO Sport & Spel van 31 mei t/m 2 juni 2024 (verzonden 01-05-2024);
 • 2024-023537, Evenementenlaan 15, evenementenvergunning voor het Kwakel Open Air Festival op 8 juni 2024 (verzonden 03-05-2024);
 • 2024-047976, het plaatsen van reclameborden en spandoeken om bekendheid te geven aan “Midzomernacht festival” van 15 t/m 23 juni 2024 (verzonden 07-05-2024).

Uithoorn

 • 2024-043847, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “De Avondvierdaagse Uithoorn” van 14 t/m 21 mei 2024 (verzonden 26-04-2024);
 • 2024-043732, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan “Verkeerscampagne met elkaar overweg” van 20 t/m 27 mei 2024 (verzonden 26-04-2024);
 • 2024-045709, Rietgans 46, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 juli t/m 1 augustus 2024 (verzonden 30-04-2024);
 • 2024-046105, Faunalaan, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nacht van 7 op 8 mei 2024 (verzonden 01-05-2024);
 • 2024-044289, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ”Kunst route Zijdelveld” van 21 mei t/m 3 juni 2024. (verzonden 02-05-2024);
 • 2024-048397, Amstelstraat 4, het plaatsen van een afvalcontainer van 6 t/m 25 mei 2024 (verzonden 07-05-2024);
 • 2024-046335, Zijdelweg, ontheffing geluidhinder voor het uitvoeren van werkzaamheden in de nacht van 4 op 5 juni 2024 met de nacht van 5 op 6 juni als reservenacht (verzonden 08-05-2024);
 • 2024-045186, Wilhelminakade en Marktplein, het plaatsen van displayborden om bekendheid te geven aan “Open over Depressiviteit” van 28 mei t/m 10 juni 2024. (verzonden 08-05-2024).

Overige bekendmakingen

Uithoorn

 • 2024-022621, Collecte: Stichting Opkikker van 9 t/m 15 juni 2024 (verzonden 29-04-2024);
 • 2024-048243, Collecte: Kerk in Aktie van 18 t/m 23 november 2024 (Verzonden 03-05-2024).