Omgevingsvergunning 02 april 2024

Ingediende aanvragen omgevingsvergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • Z2024-00000582, Noorddammerweg 11A, het bouwen van een loods voor het opslaan van goederen (ontvangen 19-03-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000616, In het Midden 43, het verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen 26-03-2024).

Vergunningvrij/ Ingetrokken aanvragen

Uithoorn

 • Z2024-00000564, Legmeerplein 32, het realiseren van detailhandel (ontvangen 16-03-2024).

Buiten behandeling / Geweigerde aanvragen omgevingsvergunningen

Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • Z2023-00000788, Boterdijk 130, bouwen van een bijgebouw (verzonden 13-03-2024).

Verlengen beslistermijn

Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:

Uithoorn

 • Z2024-00000085, Colijnstraat 30, realiseren van een muurdoorbraak (verzonden 19-3-2024).

Ingetrokken bouwvergunning

Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 

 • 53-84, Bezworen Kerf 2a, het bouwen van een agrarische bedrijfswoning (ingetrokken en verzonden op 22-03-2024).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • Z2023-00000780, Vuurlijn 78, het handelen in strijd met de regels van de ruimtelijk ordening (verzonden 19-03-2024);
 • Z2023-00000626, Dwarsweg 45, het uitbreiden van een bedrijfsruimte (verzonden 20-3-2024).

Uithoorn

 • Z2024-00000077, Johan de Wittlaan 16, het vervangen van kozijnen en ramen (verzonden 18-03-2024);
 • Z2024-00000134, Waterhoen 13, het bouwen van een afvalcontainerombouw aan de voorzijde van de woning (verzonden 20-03-2024);
 • Z2024-00000190, Prins Bernhardlaan 20, verbouwing woonhuis, (verzonden 26-3-2024).

Ingediende aanvragen overige vergunningen

Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

De Kwakel

 • 2024-035767, het aanvragen van een evenementenvergunning voor ‘Het Dorpshuis Midzomer Avond’ op 22 juni 2024 (ontvangen 25-03-2024);
 • 2024-036066, Pastoor J. van Dijklaan 1, het plaatsen van een afvalcontainer van 16 tot en met 17 april 2024 (ontvangen 26-03-2024).

Uithoorn

 • 2024-032307, Van Eendenlaan 13, het plaatsen van een afvalcontainer van 5 tot en met 30 april 2024. (ontvangen 15-03-2024);
 • 2024-032286, Prinses Christinalaan 135, het plaatsen van een afvalcontainer van 14 maart tot en met 1 april 2024 (ontvangen 15-03-2024);
 • 2024-033846, Randhoornweg 100, het aanvragen van een ontheffing artikel 35  alcoholwet. (ontvangen 20-03-2024);
 • 2024-034519, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ‘Promotiegids Uithoorn aan de Amstel’ van 11 tot en met 25 april 2024 (ontvangen 21-03-2024);
 • 2024-035145, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ‘Kermis Uithoorn’ van 25 maart tot en met 2 april 2024 (ontvangen 24-03-2024).

Verleende vergunningen

Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. 

De Kwakel

 • 2024-003571, Kerklaan 16, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (verzonden 20-03-2024);
 • 2024-027610, Drechtdijk 21, ontheffing artikel 35 alcoholwet voor Koningsdag en de Kwakelse Kermis 2024 (verzonden 22-03-2024).

Uithoorn

 • 2024-032286, Prinses Christinalaan 135, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 14 maart tot en met 1 april 2024 (verzonden 20-03-2024);
 • 2024-024022, Plesmanlaan 27, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf (verzonden 22-03-2024);
 • 2024-030298, Zonnedauw 2, vergunning voor het plaatsen van een afvalcontainer van 1 april tot en met 31 mei 2024 (verzonden 25-03-2024);
 • 2024-030335, Wederik 42, het plaatsen van een afvalcontainer van 1 tot en met 30 april 2024 (verzonden 27-03-2024);
 • 2024-029215, Zegge 179, het plaatsen van een opslagcontainer van 27 maart tot en met 30 november 2024 (verzonden 27-03-2024);
 • 2024-029212, Zegge 75, het plaatsen van een opslagcontainer van 27 maart tot en met 30 november 2024 (verzonden 27-03-2024);
 • 2024-034519, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ‘Promotiegids Uithoorn aan de Amstel’ van 11 tot en met 25 april 2024 (verzonden 27-03-2024);
 • 2024-035145, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan ‘Kermis Uithoorn’ van 25 maart tot en met 2 april 2024 (verzonden 27-03-2024).

Overige bekendmakingen

De Kwakel

 • 2024-027604, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op zaterdag 20 april 2024 (verzonden 18-03-2024);
 • 2023-113442, Vuurlijn 78, kennisgeving klein evenement voor het organiseren van een eindexamengala op donderdag 18 april 2024 (verzonden 21-03-2024);
 • 2024-028264, kennisgeving verklaring van geen bezwaar fietstourtocht ‘Gran Fondo Amsterdam’ op donderdag 9 mei 2024 (verzonden 28 maart 2024).